Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti (reglamentuoja KPP) Nr. LEADER-19.2.-6.4

 

Eil. Nr. Projekto vykdytojas Projekto pavadinimas Projekto Nr. Pastabos
1. UAB „Sevika“ „UAB „Sevika“ veiklos plėtra“ ŠVEN-LEADER-6A-D-1-2 Projektas įgyvendintas
2. VšĮ „Darbui pasirengęs“ „VšĮ „Darbui pasirengęs“ verslo plėtra“ ŠVEN-LEADER-6A-D-3-4-2018 Projektas įgyvendintas
3. UAB „Alviva“ „UAB „Alviva“ verslo plėtra“ ŠVEN-LEADER-6A-D-4-1-2018 Projektas įgyvendintas
4. UAB „Belersa“ „Kavos paslaugų plėtra Švenčionių rajone“ ŠVEN-LEADER-6A-D-7-1-2008 Projektas įgyvendintas
5. UAB „Poresta LT“ „UAB „Poresta LT“ modernizavimas ir paslaugų plėtra“ ŠVEN-LEADER-6A-D-7-3-2008 Projektas įgyvendintas
6. UAB „Nord master“ „UAB „Nord master“ veiklos modernizavimas ŠVEN-LEADER-6A-D-8-2-2019 Projektas įgyvendintas
7. Arvydas Guiga Arvydo Guigos verslo plėtra ŠVEN-LEADER-6A-D-8-3-2019 Projektas įgyvendintas
8. UAB „Kaltanėnų svirnas“ „Kaltanėnų dvaro sodybos fragmentų komplekso (svirno) kapitalinis remontas, pritaikant kultūrinėms, edukacinėms reikmėms“ ŠVEN-LEADER-6A-D-8-4-2019 Projektas įgyvendintas
9. MB „Tentinių medžiagų specialistai“ „MB „Tentinių medžiagų specialistai“ verslo plėtra“ ŠVEN-LEADER-6A-D-11-1-2020 Projektas įgyvendintas
10. UAB „Alexa LT“ „UAB „Alexa LT“ darbo vietų kūrimo projektas“ ŠVEN-LEADER-6A-D-11-3-2020 Projektas įgyvendintas
11. UAB „Keratus“ „UAB „Keratus“ verslo plėtra“ ŠVEN-LEADER-6A-D-11-4-2020 Projektas įgyvendintas
12. UAB „Avyga LT“ „UAB „Avyga LT“ verslo plėtra“ ŠVEN-LEADER-6A-D-194-2021 Projektas įgyvendinamas
13. UAB „Mažasis modelis“ „UAB „MAŽASIS MODELIS“ PLĖTRA“ ŠVEN-EURI-6A-D-22-1-2022 Projektas įgyvendinamas
14. MB „Tentinių medžiagų specialistai“ „MB „TENTINIŲ MEDŽIAGŲ SPECIALISTAI“ VERSLO PLĖTRA (II ETAPAS)“ ŠVEN-EURI-6A-D-22-2-2022 Projektas įgyvendinamas
15. MB „Karjeristas“ „PASLAUGŲ VERSLO PLĖTRA VVG TERITORIJOJE“ ŠVEN-EURI-6A-D-22-3-2022 Projektas įgyvendinamas
16. Arvydas Guiga „ARVYDO GUIGOS VERSLO MODERNIZAVIMAS IR PASLAUGŲ PLĖTRA“ ŠVEN-LEADER-6A-D-23-1-2022 Projektas įgyvendinamas
17. UAB „Alexa LT“ „UAB „ALEXA LT“ DARBO VIETŲ KŪRIMO PROJEKTAS“ ŠVEN-LEADER-6A-D-23-3-2022 Projektas įgyvendinamas