Informaciniai renginiai

2024.01.22

Švenčionių VVG „Švenčionių partnerystė” 2024 m. sausio–vasario mėnesiais pristatys projektą „Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ teritorijos 2023–2027 m. vietos plėtros strategija“, skirtą teritorijos plėtrai ir vietos bendruomenės stiprinimui. Plėtojant šią strategiją, organizacija siekia užtikrinti, kad kiekvienas gyventojas, bendruomenė ir verslas turėtų galimybę aktyviai dalyvauti regiono plėtros procesuose.

Pagrindinė projekto dalis yra sausio ir vasario mėnesiais vykstančių pristatymų serija, skirta seniūnijų gyventojams, bendruomenėms, verslui. Susitikimo metu vietose gyventojai, bendruomenės ir verslai bus kviečiami susipažinti su projektu, išgirsti apie galimybes jau šiais metais gauti paramą savo veikloms bei sužinoti, kaip ir kokiomis sąlygomis galės ja pasinaudoti.

Svarbu pažymėti, kad projekto paramą gali gauti tie fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie siekia kurti ir skatinti savo veiklas turizmo srityje. Nors projektų skaičius nėra labai didelis, bet paramos sumos bus pakankamai didelės, kad skatintų įgyvendinti kokybiškus ir perspektyvius projektus. Tikiame, kad ši didesnė parama suteiks projektams didesnį išbaigtumą ir svarumą, atverdama galimybę kurti patrauklesnius, sudėtingesnius vietinius produktus ar paslaugas.

Projekto iniciatoriai tikisi, kad ši parama ne tik padės įgyvendinti konkrečius projektus, bet ir skatins naudotis naujomis technologijomis bei atsižvelgti į būtinus gamtosauginius reikalavimus. Tai atitinka ilgalaikį tikslą skatinti inovacijas ir tvarų vietinį verslą.

Pristatymai seniūnijose bus ne tik progos susipažinti su projekto detalėmis, bet ir galimybė bendradarbiauti bei dalintis idėjomis su projekto organizatoriais. Švenčionių regionas siekia kurti tvarų ir gyvybingą vietinį bendruomenės gyvenimą, o šis projektas yra žingsnis link šio tikslo. Visi suinteresuoti asmenys kviečiami aktyviai prisidėti prie šios plėtros ir kurti bendrą ateitį Švenčionių regione.

2023.12.18

Vyko 2023–2027 m. vietos plėtros strategijos pristatymas

2023-12-14 Švenčionių VVG „Švenčionių partnerystė“ biure įvyko naujos „Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ teritorijos 2023–2027 m. vietos plėtros strategijos“ pristatymas. Naujos strategijos tema – „Geriausias vietos išteklių panaudojimas rekreaciniam turizmui vystyti Švenčionių rajone“. Tokia kryptis išryškėjo po vietos gyventojų apklausų, tikslinių grupių analizių, apsilankymo kiekvienoje seniūnijoje, taip pat buvo atlikta ir internetinė apklausa. Švenčionių rajono išskirtinumas – miškų ir ežerų gausa, kurie pritraukia nemažai turistų ir poilsiautojų į šį kraštą. Tad šią stiprybę ir norima išnaudoti. Naujoje strategijoje numatytos 4 priemonės:
1 priemonė – „Paslaugų vietos gyventojams ir turistams įvairinimas“. Tikslas – tvariai naudojant vietos išteklius įvairinti paslaugas vietos gyventojams ir turistams. Priemonės suma – 270 000,00 Eur Planuojami įgyvendinti 3 projektai, kurių intensyvumas iki 65%. Šia priemone planuojama remti įrangos ir technikos įsigijimą ir atnaujinimą, intelektinės, užimtumo, sveikatinimo, rekreacijos, turizmo organizavimo ir paslaugų teikimą gyventojams, turistams, veiklas, kurios padeda  kurti darbo vietas ir vystyti verslus.

2 priemonė – „Rekreacinių erdvių ir turistinio potencialo vystymo skatinimas siekiant kaimo vietovių gyvybingumo“. Jos tikslas – skatinti rekreacinių erdvių ir turistinio potencialo vystymąsi, siekti kaimo vietovių gyvybingumo, sudaryti palankesnes sąlygas  turizmo ir kitų vietos paslaugų ir produktų pasiūlai didinti, derinant vietos išteklius, apjungiant vietos gyventojus, kaimo verslus, ūkininkus ir kitus dalyvius, pasitelkiant skaitmeninius ir kitus pažangius sprendimus. Planuojama suma 480 000,00 Eur (suplanuoti 4 projektai su 40% intensyvumu). Planuojamos investicijos į infrastruktūrą, ilgalaikį turtą, galimos sveikatinimo ir užimtumo, turizmo organizavimo ir paslaugų teikimo gyventojams, turistams ir kt. veiklos.

3 priemonė – „Etninės kultūros ir gamtos paveldo pristatymas turizmo rinkoje“. Jos tikslas – pristatyti ir populiarinti etninės kultūros ir gamtos paveldą turizmo rinkoje. Planuojama priemonės suma – 155 072,00 Eur ir planuojama įgyvendinti 8 projektus. Priemonės intensyvumas 90%. Remiamos veiklos: NVO aktyvumą skatinančios veiklos susijusios su neformalaus ugdymo, užimtumo organizavimu, etnokultūriniu švietimu, verslumo ir rinkodarinių gebėjimų ugdymu, etnografinių, gatvinių ir kt. kaimų paveldo pristatymu,  turizmo paslaugų populiarinimu.

4 priemonė – „Darnaus vietos išteklių valdymo ir bendruomenės sumanumo skatinimas“. Šios priemonės tikslas – skatinti vietos išteklių darnų valdymą ir ugdyti bendruomenės sumanumą. Planuojama priemonės suma – 270 000,00 Eur kurios metu bus siekiama įgyvendinti 3 projektus, kurių intensyvumas siekia 95%. Priemone remiamas paslaugų teikimas ir kitos veiklos padedančios kurti darbo vietas ir vystyti bendruomeninius verslus. Ši priemonė yra nauja, todėl manoma, kad didesni iššūkiai bus su jos sėkmingu įgyvendinimu. Reikia paminėti, kad Bendruomeninis verslas išsiskiria tuo, kad gautą pelną organizacijos gali panaudoti ne tik sukurto verslo plėtrai, bet ir kitiems visuomeniniams poreikiams. Lietuvoje jau turime daug bendruomeninio verslo pavyzdžių – čia paminėsiu tik keltą idėjų: maisto perdirbimas ir tiekimas (Brožių kaimo bendruomenė). Lapių bendruomenės centras plečia aktyvaus laisvalaikio paslaugų ratą įrengdamas padangų nusileidimo trasas, kurias bus galima eksploatuoti ištisus metus. Asociacija „Dauparų bendruomenė“ įgyvendino projektą „Dauparų sveikatingumo erdvės“ ir teikia grožio ir sveikatingumo terapijos paslaugas. Judrėnų Stepono Dariaus bendruomenė už projektines lėšas įsirengė bendruomenės namų antro aukšto patalpas taip, kad galėtų teikti trumpalaikio apgyvendinimo paslaugas. Šitaip bendruomenė ne tik įveiklino tuščias patalpas, bet ir užsitikrino pajamas, reikalingas bendruomenės namams išlaikyti. Mūsų rajono gyventojai tikrai yra kūrybingi ir nestokoja idėjų, tačiau reikalingas savalaikis postūmis, pavyzdys ar inciatyvos palaikymas kuriant bendrą idėją.

 

2022.11.25

Lapkričio 24 -25 dienomis   vyko VVG „Švenčionių partnerystė“ naujos 2023-2027 m. vietos plėtros strategijos rengimo seminarai-diskusijos. Susitikimai vyko Pabradės, Magūnų, Sarių, Strūnaičio, Cirkliškio, Švenčionių ir Švenčionėlių seniūnijų gyventojams, verslininkams ir jaunimui. Plačiau

 

2022.11.16.

Lapkričio 16 d. Švenčionių Profesinio rengimo centro skaitykloje vyko diskusija ,,Gyvosios maisto laboratorijos: inovacijų kūrimas ir diegimas kaimo vietovėse“, sumanaus kaimo perspektyvos ir galimybės bei naujos rajono strategijos kryptys. Renginį moderuojanti VDU Žemės ūkio akademijos Bioekonomikos plėtros fakulteto mokslininkė prof. dr. Vilma Atkočiūnienė ir Kanapių augintojų, perdirbėjų ir verslo inovatorių asociacijos vadovas Rimantas Čiūtas susitikimo metu kalbėjo ir skatino susirinkusiuosius diskutuoti apie inovatyvaus, sumanaus kaimo ateitį, apie bandradarbiavimo tarp valdžios institucijų, verslo ir kaimo bendruomenių svarbą. Švenčionių rajono vietos veiklos grupei rengiant naują 2023-2027 m. Švenčionių rajono vietos plėtros strategiją, yra svarbu apčiuopti ir skatinti tuos partnerystės ir bendradarbiavimo sąlyčio taškus, kurie yra būtini norint gerinti kaimo gyventojų gerbuvį bei kaimo patrauklumą. Plačiau

 

2022.10.27.

Spalio 27-28 dienomis vyko naujos 2023-2027 m. vietos plėtros strategijos rengimo seminarai – diskusijos su kaimo gyventojais. Susitikimuose dalyvavo Adutiškio, Svirkų, Kaltanėnų ir dalies Švenčionėlių seniūnijų gyventojai. Su kaimo gyventojais susitiko Švenčionių VVG „Švenčionių partnerystė“ vietos plėtros strategijos rengimo vadovas Gytis Šalna, Švenčionių VVG „Švenčionių partnerystė“ Pirmininkė Birutė Borovikienė ir Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos profesorė Vilma Atkočiūnienė. Plačiau

2022.10.11.

Rengiant naują 2023-2027 m. Švenčionių VVG „Švenčionių partnerystė“ strategiją įvyko pirmas SEMINARAS – DISKUSIJA KPP PRIEMONĖS „SUMANŪS KAIMAI“ PROJEKTŲ RENGIMAS. Seminarą organizavo Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija pagal LKP 2014-2020 m. programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Lietuvos kaimo tinklas“ ir Švenčionių VVG „Švenčionių partnerystė“. Seminarą moderavo Rimantas Čiūtas, pranešėja – dr. Vilma Atkočiūnienė, VDU Žemės ūkio akademijos Bioekonomikos plėtros fakulteto Verslo ir kaimo plėtros vadybos katedros profesorė. Plačiau