KVIETIMŲ TEIKTI PARAIŠKAS GRAFIKAS

2022 – 2023 m. KVIETIMŲ TEIKTI PARAIŠKAS GRAFIKAS

VPS priemonė: Ūkio ir verslo plėtra LEADER-19.2-6

Kvietimo pradžia

Kvietimo pabaiga

– veiklos sritis: Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti (reglamentuoja KPP) LEADER-19.2-6.2

VPS priemonė: Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse LEADER-19.2-7

– veiklos sritis: Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą įgyvendinant Sumanių kaimų programą LEADER-19.2-7.3

2023 m. I ketv.

2023 m. I ketv.