KVIETIMŲ TEIKTI PARAIŠKAS GRAFIKAS

2022 – 2023 m. KVIETIMŲ TEIKTI PARAIŠKAS GRAFIKAS

Kvietimo pradžia Kvietimo pabaiga
Priemonė „Ūkio ir verslo plėtra” veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER-19.2.- 6.2                                       PASKELBTAS
2023 m. rugpjūčio 11 d. 2023 m. spalio 13 d.