Vidaus darbo tvarka

VVG darbo tvarkos taisyklės   /Patvirtinta Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė” valdybos 2015 m. spalio 20 d. nutarimu (protokolas Nr.7)