Sumanių kaimų pilotinis projektas

Švenčionių rajono vietos veiklos grupė „Švenčionių partnerystė“ kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos (toliau – VPS) priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse” veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą įgyvendinant Sumanių kaimų programą“ Nr. LEADER-19.2-7.3

  • 2022 m. lapkričio 15 d. potvarkiu Nr. 4D-4D-275 (1.8 E) „Dėl vietos plėtros strategijų, finansuojamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „LEADER programa“, kurioms skiriamas papildomas finansavimas sumanių kaimų bandomiesiems vietos projektams įgyvendinti Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos pereinamuoju laikotarpiu skirta 240 000,00 Eur (dviejų šimtų keturiasdešimties tūkstančių eurų) papildomos paramos VPS įgyvendinti lėšos iš EURI.
  • Tyrimo dėl sumaniųjų kaimų koncepcijos įgyvendinimo Lietuvoje ataskaita     ataskaita_sumanus kaimai_ taisyta_2021 12 21
  • Socialinių lyderių pusryčiai: sumanūs kaimai:   https://www.youtube.com/watch?v=TGbQI2g9BS4
  • Priemonės „Sumanūs kaimai“ pristatymas    Sumanus-kaimai-2022-03-21_Ka-pasesi_I.-Javiciene_final
  • Sumanių kaimų projektų įgyvendinimo gairės   GAIRĖS
  • Sumanių kaimų planas   sumanaus-kaimo-planas-final_VVGT