2015-2023 METŲ STRATEGIJA

Švenčionių rajono vietos plėtros 2015-2020 metų strategijos parengimas. Paramos paraiška pagal veiklos sritį Parengiamoji parama

ŠVENČIONIŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS ŠVENČIONIŲ PARTNERYSTĖ TERITORIJOS 2015 – 2023 M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA-min


2016 m. liepos 7 d. pasirašyta paramos sutartis Nr. 42VS-KV-15-1-06654. Projekto įgyvendinimo terminas – 2023 m. sausio 18 d. Paramos suma 2 364 258,00 Eur.

I PrioritetasVIETOS GYVENTOJŲ GYVENIMO KOKYBĖS GERINIMAS, SKATINANT EKONOMINĘ PLĖTRĄ, VERSLO IR DARBO VIETŲ KŪRIMĄ

Paramos suma: 1 418 555,00 Eur

1.1. Ūkio ir verslo plėtra (LEADER-19.2-6)

1.2. Bendradarbiavimas (LEADER-19.2-16)

II PrioritetasSOCIALINĖS IR EKONOMINĖS VEIKLOS PLĖTRA SKATINANT BENDRUOMENIŠKUMĄ, MAŽINANT SOCIALINĘ ATSKIRTĮ

Paramos suma: 472 851,00 Eur

2.1. Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse (LEADER-19.2-7)

2.2. Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas (kai mokymai susiję su VPS priemonėmis) (LEADER-19.2-SAVA-3)

2.3. Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas (LEADER-19.2-SAVA-4)

2.4. NVO socialinės veiklos skatinimas bei įvairinimas (LEADER-19.2-SAVA-5)3


2016-11-11

 VPS keitimas 2016-09-26 VVG valdybos posėdžio protokolas Nr.3

ŠVENČIONIŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS „ŠVENČIONIŲ PARTNERYSTĖ” TERITORIJOS 2015-2023 M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA (Aktuali redakcija 2016-11-11)


2017-12-27

VPS keitimas 2017-11-27 VVG valdybos posėdžio protokolas Nr.5

ŠVENČIONIŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS „ŠVENČIONIŲ PARTNERYSTĖ” TERITORIJOS 2015-2023 M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA (Aktuali redakcija 2017-12-27)


2018-05-29

VPS keitimas 2018 05 23 VVG valdybos posėdžio protokolas Nr. 4

ŠVENČIONIŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS „ŠVENČIONIŲ PARTNERYSTĖ” TERITORIJOS 2015-2023 M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA (aktuali-redakcija 2018-05-29)


2019-01-11

VPS keitimas 2018-12-07 VVG valdybos posėdžio protokolas Nr. 8

ŠVENČIONIŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS „ŠVENČIONIŲ PARTNERYSTĖ” TERITORIJOS 2015-2023 M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA (aktuali redakcija nuo 2019-01-11).


2019-11-28

VPS keitimas 2019-11-13 VVG valdybos posėdžio protokolas Nr. 9

ŠVENČIONIŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS „ŠVENČIONIŲ PARTNERYSTĖ” TERITORIJOS 2015-2023 METŲ VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA (aktuali redakcija nuo 2019-11-28).


2020-08-19

VPS keitimas 2020-07-23 VVG valdybos posėdžio protokolas Nr 3

ŠVENČIONIŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS ŠVENČIONIŲ PARTNERYSTĖ TERITORIJOS 2015-2023 METŲ VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA (aktuali redakcija nuo 2020-08-19)


2020-12-31

VPS keitimas 2020-12-15 VVG valdybos posėdžio protokolas Nr. 5

ŠVENČIONIŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS „ŠVENČIONIŲ PARTNERYSTĖ” TERITORIJOS 2015-2023 M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA (aktuali redakcija nuo 2020-12-31)


2021-11-11

VPS keitimas 2021-09-08 VVG valdybos posėdžio protokolas Nr. 5

ŠVENČIONIŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS „ŠVENČIONIŲ PARTNERYSTĖ” TERITORIJOS 2015-2023 M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA (aktuali redakcija nuo 2021-11-11)


2022-11-21

VPS keitimas 2022-09-29 visuotinio nariu susirinkimo protokolas Nr. 2

ŠVENČIONIŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS ŠVENČIONIŲ PARTNERYSTĖ TERITORIJOS 2015 – 2023 M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA (aktuali redakcija 2022-11-21)


2023-12-14

VPS keitimas 2023-12-14 valdybos posėdžio protokolas Nr. 5

Švenčionių rajono vietos veiklos grupės _Švenčionių partnerystė_ teritorijos 2015_-2023 m. VPS keitimas Nr. 10 (aktuali redakcija 2023-12-14)