Visuotinių susirinkimų protokolai

2024 m. Visuotinis narių susirinkimas Nr. 2 2024-04-12 visuotinio narių susirinkimo protokolas Nr. 2


2024 m. Visuotinis narių susirinkimas Nr. 1 Visuotinio narių susirinkimo protokolas 2024-02-23 Nr. 1


2023 m Visuotinis narių susirinkimas Nr. 3. Visuotinio Protokolas 2023-07-04 Nr. 3


2023 m Visuotinis narių susirinkimas Nr. 2. 2023-05-26 visuotinio narių susirinkimo paotokolas Nr. 2


2023 m. visuotinis narių susirinkimas Nr.1. 2023-04-28 visuotinis narių susirinkimo protokolas Nr. 1; 2022m. veiklos ataskaita; finansininės būklės ataskaita finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas


2022 09 29 Visuotinis narių susirinkimas. 2022-09-29 visuotinio narių susirinkimo protokolas Nr. 2


2022 m. visuotinis narių susirinkimas 2022 04 07 Protokolas 2022 04 07 Nr.1 Finansinės ataskaitos_2021 Veiklos ataskaita_2021


2021 m. visuotinis narių susirinkimas 2021 04 30  Finansinė ataskaitomybė Veiklos ataskaita VNS paaiškinimai ir sprendimų projektai    VNS protokolas_ VNS rašytinės procedūros aprašas 


2020 m. visuotinis narių susirinkimas Protokolas Rašytinės procedūros aprašas 2019 m. veiklos ataskaita Finansinė atskaitomybė Aiškinamasis raštas


2019 m. visuotinis narių susirinkimas 2019-06-07 Visuotinio narių susirinkimo protokolas Nr. 1,  2018 m. veiklos ataskaita ir  2018 m. finansinė atskaitomybė


2018 m. Visuotinis narių susirinkimas    Protokolas 2018 08 06 Nr.2     Dalyvių sąrašas    Darbotvarkė


2018 m. Visuotinis ataskaitinis narių susirinkimas  Protokolas_Dalyviai   Fin  atskaitomybė   Pristatymas  2017 m. veiklos ataskaita


2017 m. Visuotinis ataskaitinis nariu susirinkimas 2017 03 22


2016 m. Visuotinio narių susirinkimo susirinkimo    protokolas Nr.1