Užbaigtų vietos projektų stebėsena ir kontrolė

Vietos projektai finansuojami Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategijos lėšomis.

VVG informacija apie gautas ataskaitas už 2019 metus

VVG informacija apie gautas ataskaitas už 2020 metus

VVG informacija apie gautas ataskaitas už 2021 metus

VVG informacija apie gautas ataskaitas už 2022 metus