Užbaigtų vietos projektų stebėsena ir kontrolė

Vietos projektai finansuojami Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategijos lėšomis.

VVG informacija apie gautas ataskaitas už 2019 metus

VVG informacija apie gautas ataskaitas už 2020 metus

VVG informacija apie gautas ataskaitas už 2021 metus