2010-2015 m. Aukštaitijos dviračių žiedas

„Molėtų, Širvintų, Švenčionių ir Ukmergės rajonų dviračių maršrutas – galimybė kaimo ekonominės veiklos įvairinimui“

Teritorinio bendradarbiavimo projektas (pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „LEADER programa“ veiklos sritį „VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“).

Projekto iniciatorius ir pagrindinis pareiškėjas – Ukmergės rajono vietos veiklos grupė

Partneriai:

Švenčionių rajono vietos veiklos grupė „Švenčionių partnerystė“

Širvintų rajono vietos veiklos grupė

Molėtų rajono vietos veiklos grupė „Keisdamiesi keičiame“