Mokymai

2019 metai

2019 m. gegužės 21 d. Švenčionių VVG vyko mokymai tema „Ekonomiškai tvarus socialinis verslas”. Mokymus vedė VšĮ „Domus solis” lektorė Irena Pranskevičiūtė Blaževičė. Mokymų dalyviai buvo supažindinti su socialinio verslo koncepcija, pristatyti socialinį verslą Lietuvoje reglamentuojantys teisės aktai, finansavimo taisyklės. Taip pat buvo pravestos socialinio verslo dirbtuvės, kurių metu daluviai kurė socialinio verslo idėjas ir modelius.

2019 metų liepos 5, 12, 19 ir 26 dienomis pareiškėjams, planuojantiems teikti vietos projektų paraiškas pagal VVG „Švenčionių partnerystė“ teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategijos priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas”, buvo organizuojami praktiniai mokymai susiję su paraiškų pildymu, privalomų dokumentų rengimu. Mokymai vyko adresu: Stoties g. 4, Švenčionys. Praktinius mokymus vedė VVG darbuotojai.

2018 metai

2018 metų lapkričio 9 d. ir lapkričio 16 d. nuo 9 val. iki 12 val. pareiškėjams, planuojantiems teikti paraiškas pagal VVG „Švenčionių partnerystė“ teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategijos priemonę „Ūkio ir verslo plėtra“, buvo organizuojami praktiniai mokymai, susiję su paraiškų pildymu, privalomų dokumentų rengimu. Mokymai vyko adresu: Stoties g. 4, Švenčionys. Praktinius mokymus vedė VVG darbuotojai.

2018 metų gruodžio 14 d. Stoties g. 4, Švenčionyse, nuo 13 val. pareiškėjams ir projektų vykdytojams buvo organizuojami praktiniai mokymai, susiję su viešųjų pirkimų vykdymu, mokėjimo prašymų ir ataskaitų rengimu. Praktinius mokymus vedė VVG darbuotojai.

2017 metai

Mokymai pareiškėjams pagal VPS Priemonę „Ūkio ir verslo plėtra”

Šių metų liepos 14 d. nuo 10 val. Švenčionių VVG patalpose (Stoties g. 4, Švenčionys) vyko mokymai pareiškėjams, norintiems teikti paraiškas pagal VVG „Švenčionių partnerystė“ teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategijos priemonę „Ūkio ir verslo plėtra“. Mokymų tema „Verslo planų rengimas ir projekto sąmatos sudarymas“.

Mokymai pareiškėjams pagal VPS Priemonę „Ūkio ir verslo plėtra”

Šių  metų rugpjūčio 24-25 d. Švenčionių VVG patalpose (Stoties g. 4, Švenčionys) vyko mokymai pareiškėjams, jau pateikusiems ir ateityje norintiems teikti paraiškas pagal VVG „Švenčionių partnerystė“ teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategijos priemonę „Ūkio ir verslo plėtra“. Mokymų temos „Verslo planų rengimas” ir „Viešųjų pirkimų organizavimas”.