,,Verslumo kodas Aukštaitijoje”

Teritorinio bendradarbiavimo projektas (pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „LEADER programa“ veiklos sritį „VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“).

Bendra projekto vertė 28074,39 Eur.

Projekto iniciatorius ir pagrindinis pareiškėjas – Molėtų rajono vietos veiklos grupė „Keisdamiesi keičiame“.

Partneriai:

Molėtų miesto vietos veiklos grupė „Molėtų aitvarai”

Utenos regiono vietos veiklos grupė

Švenčionių rajono vietos veiklos grupė „Švenčionių partnerystė“

Asociacija „Švenčionių miesto vietos veiklos grupė“

 

Projekto tikslinė grupė – jaunimas. Projektu siekiama stiprinti regionų jaunų žmonių, jaunų šeimų, bendruomenių lyderystės bei verslumo kompetencijas, skatinti savanorystę ir įgalinti juos pačius kurti savo ir vietos bendruomenės, regiono gerovę, tokiu būdu mažinant socialinę atskirtį ir skurdą regionuose.

Daugiau apie projektą: https://moletuvvg.lt/igyvendinami-projektai-veikla/teritorinio-bendradarbiavimo-projektas-verslumo-kodas-aukstaitijoje/