Kvietimai teikti vietos projektus

Skelbiamas paprastas kvietimas Nr. 9 vietos projektų paraiškoms pagal priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (reglamentuoja KPP)“ (LEADER-19.2-7.2).

Kvietimo skelbimas Nr. 9


Skelbiamas paprastas kvietimas Nr. 8 vietos projektų paraiškoms pagal priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“

1. veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ (LEADER-19.2.-6.2)
2. veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (LEADER-19.2.-6.4)

Kvietimo skelbimas Nr. 8


Skelbiamas paprastas kvietimas Nr. 7 vietos projektų paraiškoms pagal priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“

1. veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ (LEADER-19.2.-6.2)
2. veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (LEADER-19.2.-6.4)

Kvietimo skelbimas Nr. 7


Skelbiamas paprastas kvietimas Nr. 6 vietos projektų paraiškoms pagal priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (reglamentuoja KPP)“ (LEADER-19.2-7.2).

 Kvietimo skelbimas Nr. 6 


Skelbiamas paprastas kvietimas Nr. 5 vietos projektų paraiškoms pagal  priemonės „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (LEADER-19.2-SAVA-4)

1.Veiklos sritis „Parama kaimo gyventojų bendruomeniškumo ir pilietiškumo ugdymui (krašto tradicinių renginių organizavimas, stovyklos, konferencijos, išvykos)“  (LEADER-19.2-SAVA-4.2)

2.Veiklos sritis „Parama informacinės medžiagos kaupimui, sisteminimui ir leidybai krašto kultūriniam savitumui išsaugoti“ (LEADER-19.2-SAVA-4.1)

 Kvietimo skelbimas Nr. 5


Skelbiamas paprastas kvietimas Nr.4 vietos projektų paraiškoms pagal priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“  veiklos sritį Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti (LEADER-19.2.-6.4)

Paprastas kvietimas teikti vietos projektus: Kvietimas_Nr. 4


Skelbiamas paprastas kvietimas Nr.3 vietos projektų paraiškoms pagal priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“:

1. veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ (LEADER-19.2.-6.2)

2. veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (LEADER-19.2.-6.4)

Paprastas kvietimas teikti vietos projektus: Kvietimas Nr. 3


Skelbiamas paprastas kvietimas Nr. 2 vietos projektų paraiškoms pagal priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (reglamentuoja KPP)“

Kvietimas Nr. 2


Skelbiamas paprastas kvietimas Nr.1 vietos projektų paraiškoms pagal priemones:

1. „Ūkio ir verslo plėtra“, veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ (LEADER-19.2.-6.2)

2. „Ūkio ir verslo plėtra“, veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (LEADER-19.2.-6.4)

Paprastas kvietimas teikti vietos projektus: Kvietimas Nr. 1