2003 m. Švenčionių r. bandomosios integruotos strategijos 2004-2006 metams parengimas