Konferencijos

„Lūkesčiai ir Pasiekimai” – baigiamosios 2015 – 2023 m. Švenčionių r. VVG teritorijos vietos plėtros strategijos konferencijos apžvalga

2023-12-01 Pabradės kultūros centre įvyko projekto „Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė” teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija” baigiamoji konferencija „Lūkesčiai ir Pasiekimai“.

Konferencijos moderatorė – Rūta Baliukonienė pradėdama konferenciją tiksliai įvardijo vietos veiklos grupių misiją – skatinti vietos bendruomenių ir kaimo verslų augimą. Strategijos, kurias vykdo vietos veiklos grupės, yra svarbus veiksnys kuriant darnų, ilgalaikį vietos plėtros modelį o sukurtas rezultatas prisideda prie rajono, šalies gyventojų gerbuvio kūrimo bei gyventojų užimtumo problemų sprendimo.

Konferencijos pradžioje susirinkusius pasveikino Švenčionių r. savivaldybės administracijos Meras Rimantas Klipčius. Sveikinimo žodį tarė vienas iš Švenčionių r. VVG „Švenčionių partnerystė“ įkūrėjų, dabar Valdybos pirmininkas – Algirdas Uziala.

Projekto „Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė” teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija” rezultatus apžvelgė vietos plėtros strategijos administravimo vadovas Gytis Šalna. Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė” pirmininkas Andrius Šarėjus apibendrino strategijos lūkesčius ir pasiekimus.

Strategijos vykdymui iki 2023 m. gruodžio 1 d. yra skirta 2 972 473 Eur iš kurių 2 385 978 Eur skirti vietos projektams. Iš planuotų įgyvendinti 65 projektų jau yra įgyvendinti 63.

I prioriteto priemonėje „Ūkio ir verslo plėtra“ iš suplanuotų 38 projektų – 36 įgyvendinti. Įkurta 19 naujų verslų. Įkurtų verslų veiklos kryptys – grožio paslaugos, poilsio, švenčių organizavimo, maitinimo, edukacijų organizavimo ir apgyvendinimo paslaugos, kraštovaizdžio tvarkymo, statybos, automobilių plovimo paslaugos. Iš veiklos srities verslo plėtrai įgyvendinta 17 projektų, verslų kryptys – medienos apdirbimas, siuvimas, skalbimas, tentų gamybos, statybinės paslaugos, aplinkotvarka, automobilių remontas, verslo konsultacijos, kavos paslaugos, edukacinės paslaugos. Iš planuotų 51,5 darbo vietų sukurtos 55,5 darbo vietos.

Iš II prioriteto visų priemonių planuotų 27 projektų baigiami įgyvendinti visi 27. Už gerus tarpinius strategijos rezultatus 2022 m. iš Agentūros gautas pasiūlymas vykdyti „Sumanių kaimų“ bandomąjį projektą. Projektą „Tvarių bei įtraukių paslaugų ir turizmo infrastruktūros kūrimas“ šiuo metu yra įgyvendina „Švenčionių r. Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centras“, jam skirta paramos suma – 200 000 Eur.

II prioriteto priemonėje „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ paramą gavo 6 projektai. Tarp jų anksčiau minėtas „Sumanių kaimų“ projektas, 2 projektai bendruomenės namų statybai, 3 projektai bendruomeninės infrastruktūros sukūrimui. Bendra paramos suma šiai priemonei – 559 805,25 Eur.

Priemonėje „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ paremti 17 projektų. Bendra paramos suma – 106 970,80 Eur. Veiklos – leidinių leidimas, filmų kūrimas, stovyklos, kaimo bendruomenių tradiciniai renginiai ir šventės.

Priemonėje „NVO socialinės veiklos skatinimas bei įvairinimas“ paremti 2 projektai. Paramos suma 59 717,00 Eur. Abu projektai skirti bendruomenių veiklumui ir verslumui skatinti.

Priemonėje „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ paremti 2 projektai už 20 000 Eur. Projektai skirti bendruomeninio ir socialinio verslo skatinimui.

Apibendrinant, galima drąsiai teigti, kad strategijos lūkesčiai įgyvendinti – sukurtos naujos ir modernizuotos jau veikiančios įmonės, išlaikytos esamos bei sukurtos naujos darbo vietos kaimo gyventojams, teikiamos naujos paslaugos, padidintas kaimo gyventojų užimtumas plėtojant alternatyvias ūkio veiklas kaime. Pastatyti ir įrengti visuomeninės paskirties pastatai, kuriuose aktyviai vyksta kaimo bendruomenių kultūrinis gyvenimas, edukacijos, meninių kolektyvų repeticijos, bendruomeninės šventės. Sutvarkytos viešosios erdvės VVG teritorijos gyventojų laisvalaikiui ir sportui, įrengtos prieigos prie vandens telkinių, kurios didina vietovės patrauklumą. Įvykdžius gerus tarpinius rezultatus 15 VVG (tarp kurių ir Švenčionių r. VVG) gavo pasiūlymus dalyvauti bandomajame „sumanių kaimų“ projekte. Todėl Kaltanėnų miestelyje, kuris strategiškai yra patogiame, gausiau turistų lankomame krašte, pradedamas vykdyti bandomasis „Sumanių kaimų“ projektas, skirtas mažinti socialinę atskirtį, skatinant NVO socialinę, ekonominę veiklą, tvarkant infrastruktūrą, didinant vietos gyventojų užimtumą. Planuota „Bendradarbiavimo“ priemonė nesulaukė pareiškėjų, todėl buvo keičiama strategija ir lėšos nukreiptos į „Ūkio ir verslo plėtros“ veiklos sritį.

Vietos veiklos grupių tinklo pirmininkė Helena Naglazienė savo pranešime atkreipė dėmesį, kad kaimo vaizdavimas dažnu atveju būna apgaulingas, nes kaimo gyventojai išgyvena tas pačias problemas kaip ir miesto tik dar su didesne infrastruktūrine, socialine atskirtimi ypatingai švietimo, sveikatos, aplinkosauginėje srityse.

Molėtų rajono VVG pirmininkė Dalia Mikelinskienė ir Anykščių rajono VVG VPS administravimo vadovas Jurijus Nikitinas pristatė savo įgyvendinamas strategijas, pasidalino iššūkiais ir geraisiais projektų pavyzdžiais.

Konferencijos antra dalis buvo skirta ryškiausių įgyvendintų „Leader“ priemonę atspindinčių projektų pristatymui. Savo įgyvendintus projektus pristatė Švenčionių r. savivaldybės administracijos strateginio skyriaus vedėja Vaida Babrauskienė (Švenčionių savivaldybė įgyvendino 3 vietos projektus ir vienas dar įgyvendinamas), Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centro Direktorius Kęstutis Lisauskas, Sirvetos regioninio parko kraštotvarkininkas Marius Semaška, UAB „Mažasis modelis“ vadovė Severa Čepulienė, Milda Petkevičienė Dečkuvienė bei Pavoverės bendruomenės „Žadintuvas“ pirmininkė Rūta Baliukonienė. Už nuotraukas dėkingi fotografui Vladui Šarėjui.

Konferencijos apibendrinimas įgalino dalyvius pasidalinti mintimis, vyko pokalbiai skatinantys tolesnį bendradarbiavimą ir veiklų planavimą.

Konferencijos metu turėjome galimybę pasidžiaugti nuostabaus balso savininke, muzikante ir atlikėja Katažyna Paršuta, kuri suteikė daug jaukių ir malonių akimirkų dalyviams.

Dėkojame UAB „Žalia smilga“ vadovei už konferencijos organizavimą, Pabradės kultūros centro Direktorei Lolitai Vilimienei už šiltą priėmimą, Rūtai Baliukonienei už konferencijos moderavimą, visiems svečiams ir pranešėjams už pasidalinimą savo projektų geraisiais pavyzdžiais. Dėkojame visiems konferencijos dalyviams už diskusijas ir klausimus aptariant vykdomos strategijos rezultatus ir pasiekimus.

NUOTRAUKŲ GALERIJA

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2019 m. gruodžio 20 d.   Švenčionių miesto kultūros centre, Vilniaus g. 1, Švenčionys  įvyko konferencija  „Švenčionių rajono kaimo plėtra: patirtys, iššūkiai, perspektyvos”.

Susirinkusius VVG „Švenčionių partnerystė“ narius, kaimo bendruomenių atstovus, verslininkus pasveikino  rajono savivaldybės meras, VVG valdybos pirmininkas  Rimantas Klipčius. Pasveikino ir sėkmės įgyvendinti vietos projektus palinkėjo partnerio – Ignalinos kredito unijos – atstovės Violeta Čeponienė ir Laima Malinauskienė.

Apie „Vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“  2016-2023 metų vietos plėtros strategijos“ įgyvendinimo eigą, iššūkius, patirtis ir galimybes pasinaudoti galima parama savo idėjoms realizuoti glaustai papasakojo VVG pirmininkė Birutė Borovikienė.

Renginį moderavęs Antanas Šilkūnas, radijo „Kelyje“ laidų vedėjas, pakalbino jau baigtų projektų vykdytojų atstovus. Savo patirtis papasakojo UAB „Alviva“ direktorius Vaclav Aleksandrovič, UAB „Sevika“ direktorius Virgilijus Sedlevičius, Švenčionių profesinio rengimo centro direktorė Milda Gustienė-Vilniškė. O Švenčionių verslo ir turizmo informacijos centro užsakymu sukūręs 10 min. trukmės filmą „Švenčionių žemė“ pristatė ir pademonstarvo pats autorius Marius Semaška.

Gerus visuomenininkų darbus akcentuoti būtina,  jie daug dirba kitų labui ir dažnai lieka neįvertinti. Apie kaimo bendruomenių nuveiktus darbus, veiklos iššūkiaus bei iniciatyvas  pasakojo itin veiklios,  kūrybingos Pabradės miesto bendruomenės „Domus“ pirmininkas Romas Kerulis. Išradingojo vedėjo pakalbinti, apie bendruomenių iniciatyvas papasakojo Milkuškų kaimo bendruomenės pirmininkas Antanas Petkūnas, bendruomenės „Svirkų centras“ atstovas Svirkų seniūnas Arnas Jacina, Trūdų bendruomenės pirmininkė Dovilė Pavliukevičienė, bendruomenės „Švenčionėlių bičiuliai“ atstovė Jovita Rudėnienė. Vienas iš VVG „Švenčionių partnerystė“ steigėjų, daugel metų aktyviai dalyvavęs šios grupės veiklose Bronius Lazaraitis pasidalino savo patirtimi, pabrėžė, kaip svarbu ugdyti ir puoselėti organizacijos vertybes, lyderystės dvasią. Šių bendruomenių atstovams, visiems VVG valdybos nariams įteiktos dovanėlės.

Pristatyta  Švenčionių miesto vietos plėtros strategijos 2016-2022 m. įgyvendinimo eiga: šių metų pabaigoje, kaip ir buvo numatyta, atlikti 2-ojo kvietimo projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos darbai, Vidaus reikalų ministerijai pateiktas sąrašas Nr.2. Tokiu būdu strategijai skirtos lėšos jau turėtų būti panaudotos, išskyrus 1 veiksmą – pabėgėlių integracijos projektą, kurio neįmanoma rengti –  mieste pabėgėlių nebuvo ir nėra, todėl artimiausiu metu teks keisti strategiją, ir šiam veiksmui numatytas lėšas skirti kitai gyventojų grupei.

Šilumos ir jaukumo visam renginiui suteikė Linos Rodevičienės atliktos dainos, ant vaišių stalo puikavosi šiai progai pagamintas tortas.

Programa_konfer      Miesto VVG_pristatymas

 


2016 m.

Konferencija gruodžio 15 d. Švenčionyse

Gruodžio 15 d. Švenčionių kultūros centre įvyko konferencija „Švenčionių rajono vietos veiklos grupės  ,,Švenčionių partnerystė“ teritorijos 2016-2023 m. vietos plėtros strategija. Vietos bendruomenių metams baigiantis.“ Į konferenciją buvo pakviesti rajono tarybos nariai, rajono seniūnijų vadovai, kaimo bendruomenių atstovai, verslininkai. Svetingų kultūros namų fojė kaimo amatininkai surengė darbų mugę artėjančių švenčių tema.

Pradėdamas konferenciją, Švenčionių rajono savivaldybės meras Rimanto Klipčius trumpai apžvelgė 2016-ųjų – Vietos bendruomenių- metų įvykius ir renginius, kuriuose dalyvavo rajono kaimo bendruomenės, palinkėjo visiems didesnio sutelktumo ir aktyviau reikšti savo nuomonę, kai sprendžiami kaimo ateities klausimai. Kiekvienos kaimo bendruomenės atstovui meras nuoširdžiai spaudė ranką, šiltai dėkojo už nuveiktus darbus ir padovanojo po el. virdulį.

Ignalinos kredito unijos valdybos pirmininkė Violeta Čeponienė pasveikino konferencijos dalyvius, trumpai papasakojo, koks gražus bendradariavimas susiklostė su VVG „Švenčionių partnerystė“ kolektyvu ir vietos projektų vykdytojais 2007-2013 metų finansainiame laikotarpyje, sakė esanti tikra, kad ši partnerystė tęsis ir dabar, pradedant naująjį etapą.

Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkas, Varėnos krašto vietos veiklos grupės pirmininkas ir administracijos vadovas Povilas Saulevičius sveikino konferencijos dalyvius, perdavė nuoširdžiausius linkėjimus ir padėką Guosdos Burokienės – Seimo narės, daugelį metų vadovavusios Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungai.

Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr.specialistė Viktorija Garlienė glaustai pristatė Švenčionių miesto VVG startegiją, kuri jau netrukus bus pradedama įgyvendinti.

VPS administravimo vadovė Birutė Borovikienė pristatė „Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategiją.“

Pastaruosius kelerius metus vis dažniau domimasi socialinio verslo temomis, kelios rajono kaimo bendruomenės aktyviai svarsto galimybes pradėti tokio pobūdžio verslą, tačiau dar labai daug neaiškumų, (net ir pati socialinio verslo koncepcija patvirtinta tik šiais metais), tad labiausiai norisi sužinoti, kaip tai veikia kituose kraštuose. Programos LEADER ir žemdirbių mokymo metodikos centro direktorė Lina Gumbrevičienė plačiai papasakojo apie gražius pavydžius iš Lietuvos, labai daug sektinų pavyzdžių iš Europos šalių patirties.

Povilas Saulevičius papasakojo apie tokius verslus Varėnos krašte, keliems jų buvo skirta parama ir iš VVG strategijos lėšų.

Diana Stuglienė, Vilniaus apskrities VPK Švenčionių rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus vyr.tyrėja prisistatė susirinkusiems kaip bendruomenės pareigūnė, papasakojo apie bendruomenės pareigūno funkcijas ir paragino kaimo bendruomenių atstovus bendradarbiauti, kad kaimo žmogus jaustųsi kuo saugesnis.

Kaimyninės Baltarusijos nevyriausybinės organizacijos „Ecodom“ atstovai iš Postavų rajono labai domisi mūsų rajono kaimo bendruomenių veikla, socialiniais verslais, tad atvyko į konferenciją Švenčionyse. Organizacijos vadybininkė Irina Suchij pasveikino konferencijos dalyvius, svečiai ypač atidžiai klausė kalbėjusiųjų socialinio verslo temomis pranešimų, draugiškai su visais bendravo po renginio, prie pietų stalo.

Konferencijos programą gražiai užbaigė Pašaminės kaimo bendruomenės „Pašaminės draugija“ moterų ansamblio pasirodymas. Pasipuošę aukštaitiškais kostiumais dainininkės ir jų vadovė Dalė Basiūnienė, muzikantas su naujuoju akordeonu – ką tik užbaigto projekto rezultatas, gavus paramą per Žemės ūkio ministerijos programą kaimo bendruomenėms.  Šiek tiek nedrąsūs (tokia garbinga scena  ir tiek žmonių!),  betgi dainuojama nebe pirmi metai, balsai suderinti, dainos pasirinktos  prieššventiniam metui lyriškos, melodingos. Susirinkusieji atsidėkojo šiltais plojimais.

Neskubėjo žmonės skirstytis po renginio, bendravo tarpusavyje, dalinosi įspūdžiais, būsimų projektų idėjomis.

vystutis vilut vikos-prezent varenos-vvg uziala_2 uziala stalas stajetiskis sariai sale_1  reskut resk_padeka povilaspadeka povilas padeka milk_1 mero-sveik meras_1 menkov leader_prist laban iku gumbr gabrin foje dsc_0655 dsc_0640 cer bt baltar amatai_3 amataiamatai_2amatai_4

 

2017 m. Konferencija Adutiškyje

Gruodžio 12-ąją  Adutiškio miestelio bendruomenės namai kaip reta buvo pilni šventiško šurmulio – kaimo bendruomenių atstovai, verslininkai, vietos veiklos grupės nariai rinkosi į konferenciją „Išdrįsk pradėti“. Susirinkusius pasitiko Adutiškio kaimo kapelos nuotaikos melodijos, svetingi šeimininkai didžiuodamiesi parodė gražiai prižiūrimas centro patalpas, pasakojo apie čia vykdomas veiklas.

Išsamų pranešimą apie Bendruomenių inicijuotos vietos plėtros situaciją naujuoju programiniu laikotarpiu padarė Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ VPS administravimo vadovė Violeta Guobytė: papasakojo apie problemas ir iššūkius tiek projektų pareiškėjams, tiek pačiai vietos veiklos grupei, supažindino su  3-iojo kvietimo projektų paraiškoms teikti sąlygomis. Apie miesto vietos plėtros strategijos 2016-2022 m. įgyvendinimo eigą kalbėjo rajono savivaldybės mero pavaduotoja, Švenčionių miesto vietos veiklos grupės pirmininkė Violeta Čepukova.

„Bendruomeninių paslaugų link“ – pranešimą tokia tema padarė NVO vaikams konfederacijos atstovės – konfederacijos direktorė Elena Urbonienė ir konfederacijos narė Genovaitės Paliušienė, pažėrė pluoštą skaudžios informacijos apie socialinę atskirtį patiriančių asmenų, ypač neįgaliųjų padėtį šalyje. Organizacija pradėjo vykdyti valstybės biudžeto lėšomis  finansuojamą „Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų veiklos projektą„. Pagrindinis šio projekto tikslas – kuo aktyviau dalyvauti formuojant valstybės politiką ir įgyvendinti pokyčius vaiko gerovės srityje, Švenčionių ir Širvintų r. savivaldybėse bus atliktos analizės, kurių metu bus įvertinta vaiko teisių apsaugos padėtis, nustatytas bendruomenėje reikalingų paslaugų poreikis šeimai ir vaikams.

Itin šiltai sutiktas lakoniškas, bet labai emocingas Melkio bendruomenės pirmininkės profesorės Zinos Gineitienės  pasakojimas „Naujos kartos bendruomenės“ apie šios bendruomenės sostinės pašonėje raidą nuo įsikūrimo iki savojo vaikų darželio, mokyklos, violončelės klasės ir tarptautinių projektų inicijavimo.

Konferencijos dalyviai apsilankė ką tik duris atvėrusiuose Adutiškio senelių globos namuose: įstaigos įkūrėjas Žydrūnas Eimutis parodė būsimiesiems gyventojams paruoštus  gyvenamuosius kambarius bei poilsio patalpas, papasakojo apie  priėmimo gyventi sąlygas ir įstaigos tolimesnius planus, čia konferencijos dalyviams buvo patiekti vėlyvieji pietūs.

Gražus sutapimas: tą patį vakarą Adutiškio miestelyje iškilmingai, su fejerverkais įžiebta Kalėdinė eglė.

pranesimas_v-guobyte

miesto-vvg_v-cepukova

12345678910111213141516