Dokumentai

NAUDINGA INFORMACIJA

Švenčionių rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimą ir administravimą reglamentuoja šie teisės aktai:

1. LR Žemės ūkio ministro 2014-08-26 įsakymas Nr. 3D-507 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“

2. LR Žemės ūkio ministro 2015-05-04 įsakymas Nr. 3D-343 „Dėl vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos taisyklių patvirtinimo“

3. LR Žemės ūkio ministro 2016-01-08 įsakymas Nr. 3D-8 „Dėl vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“

4. LR Žemės ūkio ministro 2014-12-03 įsakymas Nr. 3D-925 „Dėl suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programą viešinimo taisyklių patvirtinimo“

5. LR Žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymas Nr. 3D-544 „Dėl vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“

6. LR Žemės ūkio ministro 2017 m. lapkričio 9 d. įsakymas Nr. 3D-718 „Dėl projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 metų programos priemones, rodiklio „Naujos darbo vietos sukūrimas ir išlaikymas“ pasiekimo vertinimo metodikos patvirtinimo“

7. LR Žemės ūkio ministro 2014 m. liepos 28 d. įsakymas Nr. 3D-440 „Dėl ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių patvirtinimo“

8. LR Žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 27 d. įsakymas Nr. 3D-889 „Dėl galimai neteisėtų sąlygų gauti paramą nustatymo metodikos patvirtinimo“

9. LR Žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymas Nr. 3D-918 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 metų programos investicinių priemonių projektų inovatyvumo vertinimo metodikos patvirtinimo“

10LR Žemės ūkio ministro 2017 m. lapkričio 9 d. įsakymas Nr. 3D-720 „Dėl socialinio verslo vykdymo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 metų programos priemones gairių patvirtinimo“

11. Socialinio_bendruomeninio_verslo_vykdymo_gairės_2022_02_24_red

12. Sumanių kaimų projektų įgyvendinimo gairės 2022-06-16