„Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ teritorijos 2023–2027 m. vietos plėtros strategija“

 Projektas „VVG „Švenčionių partnerystė“ 2023–2027 metų vietos plėtros strategijos parengimas“

_____________________________________________________________________________________________________________

Projektas „Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ teritorijos 2023–2027 m. vietos plėtros strategija”

2023 m. spalio 11 d. LR Žemės ūkio ministerijos projektų atrankos komiteto patvirtinta Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ vietos plėtros strategija Nr. 20VS-PV-23-1-06385-PR001 „Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ teritorijos 2023–2027 m. vietos plėtros strategija“.

VPS tema – „Geriausias vietos išteklių panaudojimas rekreaciniam turizmui vystyti Švenčionių rajone“.

Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo laikotarpis 2023 – 2027 m.