„VVG „Švenčionių partnerystė“ 2023–2027 metų vietos plėtros strategijos parengimas“

Projektas „VVG „Švenčionių partnerystė“ 2023–2027 metų vietos plėtros strategijos parengimas“

Nr. 42PP-KV-22-1-03971-PR001

PROJEKTAS ĮGYVENDINAMAS PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „LEADER PROGRAMA“ VEIKLOS SRITĮ „PARENGIAMOJI PARAMA“

Planuojami strategijos rengimo etapai:

 • Vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ vietos plėtros 2023–2027 m. strategijos rengimas:
  • Seminarai-diskusijos Švenčionių rajono seniūnijose.
  • Susitikimai su Švenčionių rajono jaunimo atstovais.
  • Susitikimai su Švenčionių rajono verslo atstovais.
  • Anketos parengimas, anketavimas ir rezultatų analizė.
  • Strategijos rengimo darbo grupės posėdžiai
 • Konsultacijos (kompetentingo LEADER strateginių dokumentų rengimo eksperto rengiamos ir parengtos VPS peržiūra ir pastabų teikimas), susijusios su VPS rengimu ir pasiruošimu ją administruoti;
 • Projekto administravimas;
 • Projekto viešinimas:
  • Seminarai-diskusijos Švenčionių rajono seniūnijose.
  • viešos konsultacijos su vietos gyventojais ir organizacijomis pasiūlymams ir pastaboms pateikti, skiriant ne trumpesnį kaip 20 d. d. terminą;
  • parengti ir patalpinti straipsniai tinklalapyje www.partneryste.org;
  • projekto rezultatų pristatymas visuomenei parengiant ir patalpinant publikaciją www.partneryste.org;
  • parengtos 2023-2027 m strategijos versija bus pristatoma kaimo bendruomenėse, seniūnijose, savivaldybėje.

Projekto „VVG „Švenčionių partnerystė“ 2023–2027 metų vietos plėtros strategijos parengimas“ Nr. 42PP-KV-22-1-03971-PR001 veiklų kalendorius:

Pridedami dokumentai: 

Susipažinti su Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ vietos plėtros 2023-2027 m. strategija ir/ar gauti papildomos informacijos taip pat galima vietos veiklos grupės buveinėje, adresu Stoties g. 4, Švenčionys.