„VVG „Švenčionių partnerystė“ 2023–2027 metų vietos plėtros strategijos parengimas“

PARAMOS PARAIŠKA KAIMO VIETOVIŲ VIETOS PLĖTROS STRATEGIJAI PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2023–2027 M. PROGRAMOS PRIEMONES PARENGTI