2003 m. Švenčionių rajono bandomosios integruotos strategijos 2004-2006 metams parengimas

Švenčionių r. Vietos veiklos grupės parengta bandomoji integruota kaimo vietovių plėtros strategija LEADER+ priemonei įgyvendinti Žemės ūkio ministerijos organizuotame konkurse buvo pripažinta tinkama. Iš viso Lietuvoje paramą gavo 10 vietos veiklos grupių.  2004 m. liepos 22 d. paramos sutartis, suma 508 817 Lt (147 363,59 EUR).

brošiūra 2006-2008 VVG_strategija_2_dalis