2015-2023 metų projektai

 I PrioritetasVIETOS GYVENTOJŲ GYVENIMO KOKYBĖS GERINIMAS, SKATINANT EKONOMINĘ PLĖTRĄ, VERSLO IR DARBO VIETŲ KŪRIMĄ

Priemonė   Ūkio ir verslo plėtra Nr. LEADER-19.2-6

Veiklos sritys:

Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti (reglamentuoja KPP) Nr. LEADER-19.2.-6.2

Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti (reglamentuoja KPP) Nr. LEADER-19.2.-6.4

 

II PrioritetasSOCIALINĖS IR EKONOMINĖS VEIKLOS PLĖTRA SKATINANT BENDRUOMENIŠKUMĄ, MAŽINANT SOCIALINĘ ATSKIRTĮ

Priemonė    Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse Nr. LEADER-19.2-7

Veiklos sritys:

„Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (reglamentuoja KPP)“ Nr. LEADER-19.2-7.2

„Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą įgyvendinant Sumanių kaimų programą“ (LEADER-19.2-7.3).

 

Priemonė     Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas (kai mokymai susiję su VPS priemonėmis) Nr. LEADER-19.2-SAVA-3)

 

Priemonė     Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas Nr. LEADER-19.2-SAVA-4

Veiklos sritys:

Parama informacinės medžiagos kaupimui, sisteminimui ir leidybai krašto kultūriniam savitumui išsaugoti Nr. LEADER-19.2-SAVA-4.1

Parama kaimo gyventojų bendruomeniškumo ir pilietiškumo ugdymui (krašto tradicinių renginių organizavimas, stovyklos, konferencijos, išvykos) Nr. LEADER-19.2-SAVA-4.2

 

Priemonė   NVO socialinės veiklos skatinimas bei įvairinimas Nr. LEADER-19.2-SAVA-5