2015-2023 metų projektai

 I PrioritetasVIETOS GYVENTOJŲ GYVENIMO KOKYBĖS GERINIMAS, SKATINANT EKONOMINĘ PLĖTRĄ, VERSLO IR DARBO VIETŲ KŪRIMĄ

Priemonė Ūkio ir verslo plėtra Nr. LEADER-19.2-6

Veiklos sritys:

Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti (reglamentuoja KPP) Nr. LEADER-19.2.-6.2

Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti (reglamentuoja KPP) Nr. LEADER-19.2.-6.4

 

Priemonė Bendradarbiavimas Nr. LEADER-19.2-16

Veiklos sritis: Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti (reglamentuoja KPP) Nr. LEADER-19.2-16.4

 

II PrioritetasSOCIALINĖS IR EKONOMINĖS VEIKLOS PLĖTRA SKATINANT BENDRUOMENIŠKUMĄ, MAŽINANT SOCIALINĘ ATSKIRTĮ

Priemonė Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse Nr. LEADER-19.2-7

Veiklos sritis: „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (reglamentuoja KPP)“ Nr. LEADER-19.2-7.2

Priemonė Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas (kai mokymai susiję su VPS priemonėmis) Nr. LEADER-19.2-SAVA-3)

 

Priemonė Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas Nr. LEADER-19.2-SAVA-4

Veiklos sritys:

Parama informacinės medžiagos kaupimui, sisteminimui ir leidybai krašto kultūriniam savitumui išsaugoti Nr. LEADER-19.2-SAVA-4.1

Parama kaimo gyventojų bendruomeniškumo ir pilietiškumo ugdymui (krašto tradicinių renginių organizavimas, stovyklos, konferencijos, išvykos) Nr. LEADER-19.2-SAVA-4.2

 

Priemonė NVO socialinės veiklos skatinimas bei įvairinimas Nr. LEADER-19.2-SAVA-5