Priemonė Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas (kai mokymai susiję su VPS priemonėmis) Nr. LEADER-19.2-SAVA-3)

 

Eil. Nr. Projekto vykdytojas Projekto pavadinimas Projekto Nr. Pastabos
1. Švenčionių krašto kaimo bendruomenių asociacija „Bendruomeninio verslo pagrindu veikiančios vietos maisto sistemos kūrimas ir tinklaveika“ ŠVEN-LEADER–1C-M-12-1-2020 Projektas įgyvendintas
2. Švenčionių verslo ir turizmo centras „Mokymai Švenčionių r. projektų pareiškėjams ir vykdytojams įgūdžių įgijimui ir žinių gilinimui“ ŠVEN-LEADER–1C-M-12-2-2020 Projektas įgyvendintas