2015 m. ,,Švenčionių r. vietos plėtros 2015-2020 m. strategijos parengimas”

Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ 2015-2020 m. vietos plėtros strategijos rengimas