Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ 2015-2020 m. vietos plėtros strategijos rengimas

ŠVENČIONIŲ RAJONO VIETOS PLĖTROS 2015-2020 METŲ STRATEGIJOS PARENGIMAS