Priemonė NVO socialinės veiklos skatinimas bei įvairinimas Nr. LEADER-19.2-SAVA-5

 

Eil. Nr. Projekto vykdytojas Projekto pavadinimas Projekto Nr. Pastabos
1. Švenčionėlių bendruomenė „Švenčionėlių bičiuliai“ „Švenčionėlių krašto užimtumo ir sveikatingumo didinimas“ ŠVEN-LEADER-6B-S-14-1-2020 Projektas įgyvendintas
2. Pavoverės kaimo bendruomenė „Žadintuvas“ „Veiklumo, kūrybiškumo ir verslumo skatinimas Pavoverės bendruomenėje“ ŠVEN-LEADER-6B-S-181-2021 Projektas įgyvendinamas