Kvietimas Nr. 28

PASIBAIGĘS

Kvietimas teikti vietos projektus Nr. 28

Švenčionių rajono vietos veiklos grupė „Švenčionių partnerystė“ kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos (toliau – VPS) priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse” veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą įgyvendinant Sumanių kaimų programą“ Nr. LEADER-19.2-7.3

28 kvietimo teikti vietos projektų paraiškas dokumentacija:

Kvietimo Nr. 28 Finansavimo sąlygų aprašas

Priedai:

Vietos projekto paraiškos forma

Jungtinės veiklos sutarties forma