Lapkričio 24-25 d. vyko VVG „Švenčionių partnerystė“ vietos plėtros strategijos rengimo seminarai

Lapkričio 24-25 d. vyko VVG „Švenčionių partnerystė“ naujos 2023-2027 m. vietos plėtros strategijos rengimo seminarai-diskusijos.
Į susitikimus atvyko Švenčionių r. kaimiškų seniūnijų bei Pabradės ir Švenčionėlių miestų bendruomenių atstovai, verslo bei savivaldos atstovai, jaunimas. Susitikimus organizavo Švenčionių rajono vietos veiklos grupė „Švenčionių partnerystė“  ir VDU Žemės ūkio akademijos verslo ir kaimo plėtros vadybos katedros, bioekonomikos plėtros fakulteto profesorė Vilma Atkočiūnienė. Susitikimuose su gyventojais kalbėta apie dabar vykstančios strategijos eigą, pristatyta nauja kaimo plėtros strategija, aptartos mūsų rajono kaimų bei Pabradės ir Švenčionėlių miestų plėtros, patrauklumo skatinimo bei gyvenimo sąlygų gerinimo galimybės.

Ačiū visiems atvykusiems į susitikimus, išsakiusiems savo nuomonę bei dalyvavusiems diskusijose.