Įvyko seminaras – diskusija „Sumanūs kaimai” projektų rengimas

2022.10.11  Rengiant naują 2024-2027 m. Švenčionių VVG „Švenčionių partnerystė“ strategiją įvyko pirmas SEMINARAS – DISKUSIJA KPP PRIEMONĖS „SUMANŪS KAIMAI“ PROJEKTŲ RENGIMAS. Seminarą organizavo Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija pagal LKP 2014-2020 m. programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Lietuvos kaimo tinklas“ ir Švenčionių VVG „Švenčionių partnerystė“. Seminarą moderavo Rimantas Čiūtas, pranešėja – dr. Vilma Atkočiūnienė, VDU Žemės ūkio akademijos Bioekonomikos plėtros fakulteto Verslo ir kaimo plėtros vadybos katedros profesorė.

Į seminarą – diskusiją susirinko Švenčionių r. VVG nariai, kaimo bendruomenių ir NVO atstovai, Švenčionių r. PRC, Kaltanėnų UTC direktoriai, Švenčionių r. seniūnai, Švenčionių r. savivaldybės skyriaus, Švenčionių VTIC atstovai.

Seminaro – diskusijos metu dalyviai prisistatė, įvardijo savo lūkesčius. Lektorė pristatė „Sumanių kaimų“ vystymo planų ir projektų rengimo ypatumus, paminėdama svarbiausias galimas sritis – maisto gamybą, atsinaujinančios bei „švarios“ energijos išteklių vystymą bei plėtrą, kaimo verslumo skatinimą diegiant išmanias technologijas, namų ūkių modernizavimo reikšmę. Pristatė pasaulyje vykstančius gerosios praktikos pavyzdžius:

Cozzano sumanaus kaimo projektas. Cozzano savivaldybė įsitraukė į projektą Smart Village Korsikoje. Kaime įrengta biomasės šildymo jėgainė, atidaryta 2015 m. 100 kW galios šiluminė jėgainė gamina karštą vandenį, kuris naudojamas 1200 m² gyvenvietės pastatų (rotušė, darželis, mokykla ir paštas) šildymui. Vėliau ant kaimo stogų buvo sumontuotos saulės baterijos, geriamojo vandens tinkle buvo įrengta mikrohidroelektrinė, įdiegta nauja LoRa technologija (mažai energijos sunaudojantis internetas), įrengtii belaidžiai smulkiųjų dalelių ir ozono jutikliai siekiant išmatuoti oro kokybę kaime ir padėti vietos valdžios institucijoms priimti aplinkosaugos sprendimus, sukūrtas paprastas duomenų vizualizavimo įrankį, leidžiantis didinti informuotumą apie energijos taupymą realiu laiku (https://www.youtube.com/watch?v=Z7XmcGbGzc8);

Kanabeko apygardoje, Minesotoje, 2005 m. vykdytas projektas „Žvyrkelių dulkėtumo mažinimas ir stabilizacija“. Neasfaltuotų kelių dulkės yra pagrindinė oro kokybės problema daugelyje kaimo bendruomenių. Buvo organizuotas 4 internetinių seminarų ciklas, skirtas padėti bendruomenių aplinkos ir transporto darbuotojams valdyti kelių dulkes. Parengti kelių projektavimo tobulinimo planai, apsvarstytos tinkamos dulkių slopinimo priemonės, sukurti dulkių valdymo planai ir nustatyti galimi finansavimo šaltiniai. (https://www.youtube.com/watch?v=4X_uEsPbLrI&t=127s).

Vyko diskusija apie Sumanių kaimų įgyvendinimo galimybes atsižvelgiant į vietos specifiką bei žmogiškuosius bei gamtinius išteklius, klausytojai pasidalino savo mintimis ir galimų projektų vizijomis.

Kviečiame Švenčionių rajono bendruomenes, organizacijas, įstaigas ir gyventojus aktyviai dalyvauti 2024-2027 m. Vietos plėtros strategijos rengime, kuris vyks iki kitų metų pavasario, dalyvaujant VVG rengiamuose seminaruose, diskutuojant susitikimuose su mumis bei savo bendruomenėse, seniūnijose, anketavimuose. Mūsų tikslas yra dalykiškai organizuoti kaimo bendruomenių, vietos valdžios ir verslo atstovų partnerystę kaimo problemoms spręsti, ryžtingai atstovauti vietos gyventojų interesams ir padėti įgyvendinti jų kūrybiškus, novatoriškus sumanymus. Aktyvinti kaimo gyventojus, skatinti jų verslumą, norą darniai dirbti ir siekti pilnavertiškesnės gyvenimo kokybės, siekti bendromis pastangomis didinti kaimo gyvybingumą, išsaugoti gyvenamosios aplinkos savitumą ir patrauklumą.