Vyko susitikimai su kaimų bendruomenėmis

2022.10.27-28 dienomis vyko naujos 2023-2027 m. vietos plėtros strategijos rengimo seminarai – diskusijos su kaimo gyventojais. Susitikimuose dalyvavo Adutiškio, Svirkų, Kaltanėnų ir dalies Švenčionėlių seniūnijų gyventojai. Su kaimo gyventojais susitiko Švenčionių VVG „Švenčionių partnerystė“ vietos plėtros strategijos rengimo vadovas Gytis Šalna, Švenčionių VVG „Švenčionių partnerystė“ Pirmininkė Birutė Borovikienė ir Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos profesorė Vilma Atkočiūnienė.

Susitikimų metu gyventojai buvo supažindinti su naujos strategijos bendraisiais tikslais, su kaimų gyventojais diskutavome apie mūsų rajono viziją, kokia bus mūsų rajono kaimo ateitis per artimiausius 5 metus, kaip kaimas gali tapti patraukliu, miestų gyventojams, kokios priemonės reikalingos kaimo gyvybingumui ir konkurencingumui padidinti. Visos kaimo gyventojų išsakytos mintys, visi planai ir pasiūlymai yra užfiksuoti ir bus analizuojami ir aptariami kartu su sudaryta vietos plėtros strategijos darbo grupe.

Kviečiame Švenčionių krašto gyventojus aktyviai dalyvauti naujos 2023-2027 m.vietos plėtros strategijos rengimui skirtuose susitikimuose seniūnijose.

Savo pasiūlymus galite teikti ir telefonu +370 671 86418 arba el. paštu: info@partneryste.org