KAVOS PASLAUGŲ PLĖTRA ŠVENČIONIŲ RAJONE (UAB „Belersa“)

KAVOS PASLAUGŲ PLĖTRA ŠVENČIONIŲ RAJONE

Projekto Nr. ŠVEN-LEADER-6A-D-7-1-2018

Projekto vykdytojas UAB „Belersa“
VPS prioritetas „Vietos gyventojų gyvenimo kokybės gerinimas, skatinant ekonominę plėtrą, verslo ir darbo vietų kūrimą“
VPS priemonė / veiklos sritis „Ūkio ir verslo plėtra“ (LEADER-19.2-6) / „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (LEADER-19.2-6.4)
Vietos projekto įgyvendinimo laikotarpis Nuo 2019 m. liepos 22 d. iki 2019 m. spalio 31 d.
Bendra vietos projekto vertė, Eur 85 868,76 Eur su PVM
Paramos suma, Eur 49 817,00 Eur be PVM iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų
Paramos lyginamoji dalis, proc. 69,62 proc.
Projekto įgyvendinimo vieta: Aukštaičių g. 7, Cirkliškio k., Švenčionių r.

 Projekto tikslas  –plėsti pareiškėjo verslą Švenčionių rajone, pradedant ir vystant mobiliąją prekybą kava bei prekyba kava iš monetinių kavos aparatų.

Projekto uždaviniai:

1. įsigyti reikiamą įrangą;

2. priimti į darbą ir apmokyti darbuotoją;

3. įrengti monetinius kavos aparatus pardavimo vietose;

4. vykdyti mobiliąją prekybą kava bei prekybą kava iš monetinių kavos aparatų.

Pasiektas rezultatas: įsigyta 11 kavos aparatų Concerto ES7-R/S-NQ, 11 monetinių mechanizmų vending tipo aparatams ir 3 kavos aparatai JURA „GIGA X3“ mobiliajai prekybai kava.

Įrengta 11 monetinių kavos aparatų pardavimo vietose: Pabradėje, Švenčionėliuose, Trūdų kaime.

Praplėstas projekto vykdytojo verslas – pradėta prekiauti savo pagaminta kava savitarnos vietose iš monetinių kavos aparatų bei vykdoma mobiliosios prekybos kava veikla.

Projekto įgyvendinimo metu sukurta 1 nauja darbo vieta (pardavimo vadybininko) kaimo gyventojui iki 40 metų amžiaus.