UAB „ALVIVA“ VERSLO PLĖTRA

UAB „ALVIVA“ VERSLO PLĖTRA

Projekto Nr. ŠVEN-LEADER-6A-D-4-1-2018

Projekto vykdytojas UAB „Alviva“
VPS prioritetas „Vietos gyventojų gyvenimo kokybės gerinimas, skatinant ekonominę plėtrą, verslo ir darbo vietų kūrimą“
VPS priemonė / veiklos sritis „Ūkio ir verslo plėtra“ (LEADER-19.2-6) / „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (LEADER-19.2-6.4)
Vietos projekto įgyvendinimo laikotarpis Nuo 2018 m. spalio 31 d. iki 2019 m. kovo 30 d.
Bendra vietos projekto vertė, Eur 114 708,00 Eur su PVM
Paramos suma, Eur 47 400,00 Eur be PVM iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų
Paramos lyginamoji dalis, proc. 50 proc.
Projekto įgyvendinimo vieta Pašaminės g. 3, Augustavo k., Švenčionėlių sen., Švenčionių r. sav.

Projekto tikslas – specializuotų (darbo) drabužių siuvimo gamybos plėtra, darbo vietų kūrimas, pelno gavimas.

Projekto uždaviniai:

  1. Įsigyti daugiasluoksnę sukirpimo mašiną.
  2. Sukurti 2 naujas darbo vietas (etatus).

Pasiektas rezultatas: įsigyta daugiasluoksnė sukirpimo mašina.

Projekto įgyvendinimo metu sukurtos 2 naujos darbo vietos jauniems, iki 40 m. kaimo gyventojams, darbui su įsigyta įranga:

  1. sukirpėjas – kontroliuoja visą kirpimo procesą įvedant reikalingą informaciją į kompiuterį ir paleidžiant kirpimo programą.
  2. sukirpėjo padėjėjas – paduota paruoštą medžiagą ant vakuuminio stalo, po sukirpimo sudedant visas detales į ryšulį ir surenkant nuo stalo atliekas.

Investicija į naują įrangą išplės įmonės gamybinius pajėgumus, kas suteiks galimybę išplėsti tiek rinkas, tiek klientų ratą.

Vaizdo įrašas: LRT archyvas