MB „TENTINIŲ MEDŽIAGŲ SPECIALISTAI“ VERSLO PLĖTRA

MB „TENTINIŲ MEDŽIAGŲ SPECIALISTAI“ VERSLO PLĖTRA

Projekto Nr. ŠVEN-LEADER-6A-D-11-1-2020

Projekto vykdytojas MB „Tentinių medžiagų specialistai“
VPS prioritetas „Vietos gyventojų gyvenimo kokybės gerinimas, skatinant ekonominę plėtrą, verslo ir darbo vietų kūrimą“
VPS priemonė /veiklos sritis „Ūkio ir verslo plėtra“/ „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (LEADER-19.2-6.4)
Vietos projekto įgyvendinimo laikotarpis Nuo 2020 m. birželio 30 d. iki 2020 m. rugpjūčio 31 d.
Bendra vietos projekto vertė, Eur 95 868,00 Eur su PVM
Paramos suma, Eur 49 812,00 Eur be PVM iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų
Paramos lyginamoji dalis, proc. 62,87 proc.
Projekto įgyvendinimo vieta Ungurinės g. 17, Magūnų k., Magūnų sen., Švenčionių r. sav.

Vietos projekto tikslas – užtikrinti sėkmingą MB „Tentinių medžiagų specialistai“ plėtrą padidinant gamybos pajėgumus.

Vietos projekto uždaviniai:

  1. įsigyti plėtrai būtinus įrenginius;
  2. priimti į darbą ir apmokyti darbuotojus;
  3. viešinti projekto veiklas (numatoma visą projekto laikotarpį).

Pasiektas rezultatas: Įmonė gamina aukštos kokybės tentų gaminius (tentai angarams, tentai pavėsinėms ir terasoms, kupolai, palapinės, kavinių stogeliai ir uždengimai, uždangalai žemės ūkio technikai ir produkcijai, kiti visų tipų tento gaminiai). Įmonės plėtros būtinybę sąlygojo auganti tentų gaminių rinka ir gamybinių pajėgumų trūkumas, neleidžiantis patenkinti turimų ir naujų klientų poreikių. Tam tikslui bendrovė įsigijo naujus įrenginius – darbinį stalą staklėms (darbastalį), bėgių sistemą staklėms ir stakles tentų litavimui. Įsigijus šiuos įrenginius, įmonė padidino savo gamybos pajėgumus – sutrumpėjo vieno gaminio gamybos laikas, padidėjo gaminamų gaminių skaičius, pagerėjo jų kokybė.

Padidėjusiems gamybos apimtims aptarnauti sukurtos dvi darbo vietos – 2 pilni etatai gyventojams iki 40 m. iš Švenčionių rajono VVG teritorijos.