KALTANĖNŲ DVARO SODYBOS FRAGMENTŲ KOMPLEKSO (SVIRNO) KAPITALINIS REMONTAS, PRITAIKANT KULTŪRINĖMS, EDUKACINĖMS REIKMĖMS (UAB „Kaltanėnų svirnas“)

KALTANĖNŲ DVARO SODYBOS FRAGMENTŲ KOMPLEKSO (SVIRNO) KAPITALINIS REMONTAS, PRITAIKANT KULTŪRINĖMS, EDUKACINĖMS REIKMĖMS

Projekto Nr. ŠVEN-LEADER-6A-D-8-4-2019

Projekto vykdytojo pavadinimas UAB „Kaltanėnų svirnas“
VPS prioritetas „Vietos gyventojų gyvenimo kokybės gerinimas, skatinant ekonominę plėtrą, verslo ir darbo vietų kūrimą“
VPS priemonė /  veiklos sritis „Ūkio ir verslo plėtra“ (LEADER-19.2-6) / „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (LEADER-19.2-6.4)
Vietos projekto įgyvendinimo laikotarpis Nuo 2020 m. sausio 21 d. iki 2021 m. lapkričio 30 d.
Bendra vietos projekto vertė, Eur 121 726,00 Eur su PVM
Paramos suma, Eur 49 817,00 Eur be PVM iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų
Paramos lyginamoji dalis, proc. 70 proc.
Vietos projekto įgyvendinimo vieta Geležinkelio g. 1, Kaltanėnų mst., Kaltanėnų sen., Švenčionių r. sav.

Projekto tikslas – aktualizuoti kultūros paveldo objektą – Kaltanėnų dvaro svirną ir objektą pritaikyti muziejaus paslaugoms teikti bei kitoms kultūrinėms, edukacinėms veikloms.

Projekto uždaviniai:

  1. Atlikti Kaltanėnų svirno kapitalinį remontą, objektą pritaikant muziejaus veiklai.
  2. Kaltanėnų svirne įrengti Lietuvos gamtos istorijos muziejų.
  3. Sukurti du naujus etatus.

Pasiektas rezultatas: atlikti Kaltanėnų svirne (pastato bendras plotas – 301,97 kv. m., tūris – 1537  kub. m., aukštų skaičius – 2) kapitalinio remonto darbai: vidaus vandentiekio (vandentiekio ir šildymo vamzdynų, tūrinių šildytuvų, vandens maišytuvų montavimas), vidaus nuotekų šalinimo sistemos (nuotekų vamzdynų, praustuvų su maišytuvais, unitazų, bidė, pisuarų, dušo kabinų (montavimas), vidaus elektros tinklų (instaliacinių gaminių, paskirstymo skydelių montavimas, elektrinių automobilių greito įkrovimo stotelė, apšvietimo įrengimas), gaisrinės saugos (priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos, laidų, kabelių, antenos montavimas), lauko abonementinių elektros tinklų (įvadinė spinta, kabeliai, automatiniai jungikliai, šviestuvai, lauko šviestuvai parkų apšvietimui, žaibosaugos sistemos įrengimas), lauko vandentiekio tinklų sistemos (žemės darbai, vamzdžių klojimas), lauko nuotėkų šalinimo tinklų sistemos (žemės darbai, vamzdynų montavimas, nuotakyno šulinių įrengimas, valymo įrenginio montavimas), šildymo sistemos įrengimas (elektrinių radiatorių, elektriniai rankšluosčių džiovintuvų, įleidžiamų grindinių konvektorių montavimas), vėdinimo (mechaninio veikimo bei natūralios traukos) sistemos įrengimas (ventiliatorių, triukšmo slopintuvų, vožtuvų, difuzorių, oro šalinimo stogelių, ortakių montavimas).

Sukurti du nauji etatai: muziejaus vadovo ir muziejaus administratoriaus. Projekto vykdytojas vykdo muziejų veiklą. Kaltanėnų svirne įrengtas Lietuvos gamtos istorijos muziejus. Šiuolaikinių vaizdo ir garso technologų pagalba Lietuvos gamtos muziejus pasakoja šalies gamtos istoriją nuo pat ledynmečio, ežerų, upių ir kitų gamtos objektų susiformavimo iki šių dienų.