UAB „SEVIKA“ VEIKLOS PLĖTRA

UAB „SEVIKA“ VEIKLOS PLĖTRA

Projekto Nr. ŠVEN-LEADER-6A-D-1-2

Projekto vykdytojas UAB „Sevika“
VPS prioritetas „Vietos gyventojų gyvenimo kokybės gerinimas, skatinant ekonominę plėtrą, verslo ir darbo vietų kūrimą“
VPS priemonė / veiklos sritis „Ūkio ir verslo plėtra“ (LEADER-19.2-6) / „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (LEADER-19.2-6.4)
Vietos projekto įgyvendinimo laikotarpis Nuo 2018 m. vasario 5 d. iki 2018 m. gruodžio 14 d.
Bendra vietos projekto vertė, Eur 127 050,00 Eur su PVM
Paramos suma, Eur 49 812,00 Eur be PVM iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų
Paramos lyginamoji dalis, proc. 47,44 proc.
Projekto įgyvendinimo vieta Ežero g. 9, Sarių k., Sarių seniūnija, Švenčionių r. sav.

Projekto tikslas – plėsti medinių taros ruošinių gamybos veiklą. Įmonė specializuojasi nestandartinių matmenų, frezuotų taros ruošinių gamyboje.

Projekto uždaviniai:

  1. įsigyti naują gamybos liniją;
  2. įsteigti 3 naujas darbo vietas.

Pasiektas rezultatas: Siekiant pagerinti įmonės darbo našumą, veiklos efektyvumą ir padidinti konkurencinį pranašumą, įmonė įsigijo naują automatizuotą gamybos liniją: rampą, laiptinį transporterį, rąstų skersavimo stakles su transporteriais, rąstų pavartymo stalą, keičiamo aukščio rolikinį stalą su prispaudimo mechanizmu, centravimo mechanizmus (3 vnt.), dviašes daugiapjūkles stakles, keičiamo aukščio rolikinį stalą, trijų grandinių skersinį transporterį, keturių pjūklų lentelių skersavimo stakles su lygiavimo volais ir cikloną.

Projekto įgyvendinimo metu sukurtos 3 naujos darbo vietos jauniems, iki 40 m. Sarių kaimo gyventojams.

Investicija į naują gamybos liniją suteikia galimybę padidinti įmonės darbo efektyvumą, palengvina ir pagreitina atliekamą darbą.

Vaizdo medžiaga: LRT archyvas