UAB „ALEXA LT“ DARBO VIETŲ KŪRIMO PROJEKTAS

UAB „ALEXA LT“ DARBO VIETŲ KŪRIMO PROJEKTAS

Projekto Nr. ŠVEN-LEADER-6A-D-11-3-2020

Projekto vykdytojas UAB „Alexa LT“
VPS prioritetas „Vietos gyventojų gyvenimo kokybės gerinimas, skatinant ekonominę plėtrą, verslo ir darbo vietų kūrimą“
VPS priemonė /veiklos sritis „Ūkio ir verslo plėtra“/ „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (LEADER-19.2-6.4)
Vietos projekto įgyvendinimo laikotarpis Nuo 2020 m. birželio 30 d. iki 2020 m. lapkričio 30 d.
Bendra vietos projekto vertė, Eur 122 497,50 Eur su PVM
Paramos suma, Eur 49 810,00 Eur be PVM iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų
Paramos lyginamoji dalis, proc. 49,05 proc.
Projekto įgyvendinimo vieta Liepų al. 2M, Cirkliškio k., Cirkliškio sen., Švenčionių r. sav.

Projekto tikslas – ne žemės ūkio verslų kūrimas ir plėtra, konkurencingumo didinimas, teikiant aukštos kokybės paslaugas, atitinkančias klientų reikalavimus. Taip pat darbo vietų kūrimas Švenčionių rajono kaimo vietovėse, taip didinant pridėtinę vertę bei užimtumą.

Projekto uždaviniai:

  1. Įsigyti naują techniką (universalų vikšrinį mini krautuvą su priedais), kurie būtini verslo plėtrai.
  2. Krautuvo operatoriaus darbo vietos sukūrimas. Sukuriama darbo vieta asmeniui iki 40 metų, kaimo gyventojui.

Pasiektas rezultatas: įmonė praplėtė savo teikiamų paslaugų spektrą, pasiūlydama rinkai visą komplektą darbų, susijusių ne tik su statybose naudojamų birių medžiagų pristatymu, bet ir su jų panaudojimu pagal kliento poreikį. Naujų paslaugų teikimui įmonė įsigijo universalų vikšrinį mini krautuvą su priedais – birių medžiagų tikslaus paskleidimo peilį, kaušą bendros paskirties su pjovimo briauna, palečių šakes, statybinių atliekų smulkintuvą, šluotą, žemės purentuvą, žoliapjovę. Pradėtos teikti statybvietės paruošimo paslaugos, t.y.  žemės lyginimas, takų ir kelių pagrindų paruošimas, aikštelių formavimas, statybvietės planiravimas ir profiliavimas; žemės kasimas, tranšėjų ir griovių kasimas; palečių su statybinėmis medžiagomis arba šiukšlėmis kėlimas; statybinių atliekų smulkinimas statybvietėje, uolienų šalinimas; statybviečių valymas, šlavimas be dulkių, šiukšlių sutalpinimas konteineryje; žemės purenimas statybos objekte; žolės pjovimas statybos objekte, įrengiant įvairią infrastruktūrą arba prieš ruošiant aikštelę statyboms.

Įsigijus universalų vikšrinį mini krautuvą su priedais sukurta 1 darbo vieta kaimo gyventojui, asmeniui iki 40 metų, krautuvo operatoriaus pareigybė.