VŠĮ „DARBUI PASIRENGĘS“ VERSLO PLĖTRA

VŠĮ „DARBUI PASIRENGĘS“ VERSLO PLĖTRA

Projekto Nr. ŠVEN-LEADER-6A-D-3-4

Projekto vykdytojas VšĮ „Darbui pasirengęs“
VPS prioritetas „Vietos gyventojų gyvenimo kokybės gerinimas, skatinant ekonominę plėtrą, verslo ir darbo vietų kūrimą“
VPS priemonė / veiklos sritis „Ūkio ir verslo plėtra“ (LEADER-19.2-6) / „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (LEADER-19.2-6.4)
Vietos projekto įgyvendinimo laikotarpis Nuo 2018 m. lapkričio 27 d. iki 2019 m. gegužės 12 d.
Bendra vietos projekto vertė, Eur 53 040,35 Eur su PVM
Paramos suma, Eur 30 685,00 Eur be PVM iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų
Paramos lyginamoji dalis, proc. 70 proc.
Projekto įgyvendinimo vieta  Vilniaus g. 94,  Pabradė, Švenčionių r. sav.

Projekto tikslas – padidinti įmonės vykdomos mokymų organizavimo veiklos apimtis, investuojant į verslo plėtrai būtinos įrangos įsigijimą ir naujos darbo vietos sukūrimą Švenčionių rajone.

Projekto uždaviniai:

1.specializuotos programinės įrangos, skirtos paslaugų teikimo proceso valdymui, įsigijimas.

2.specialios kompiuterinės įrangos, skirtos įsigyjamos ir paslaugų teikimo procese naudojamos specializuotos programinės įrangos valdymui, įsigijimas.

3.naujos darbo vietos sukūrimas techniniam darbui su įdiegta programine įranga.

Pasiektas rezultatas: įsigyta speciali kompiuterinė įranga (du nešiojami kompiuteriai, du monitoriai, dvi prijungimo stotelės, du maršrutizatoriai, du biuro programų paketai, dvi antivirusinės programos) ir specializuota programinė įranga, skirta paslaugų teikimo proceso valdymui. Įsigyta klientų aptarnavimo ir verslo valdymo sistema padeda našiau plėtoti įmonės verslą bei ženkliai padidino vykdomos veiklos apimtis.

Projekto įgyvendinimo metu sukurta 1 nauja darbo vieta kaimo gyventojui iki 40 metų amžiaus.