UAB „NORD MASTER“ VEIKLOS MODERNIZAVIMAS

UAB „NORD MASTER“ VEIKLOS MODERNIZAVIMAS

Projekto Nr. ŠVEN-LEADER-6A-D-8-2-2019

Projekto vykdytojas UAB „Nord master“
VPS prioritetas „Vietos gyventojų gyvenimo kokybės gerinimas, skatinant ekonominę plėtrą, verslo ir darbo vietų kūrimą“
VPS priemonė / veiklos sritis „Ūkio ir verslo plėtra“ (LEADER-19.2-6) / „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (LEADER-19.2-6.4)
Vietos projekto įgyvendinimo laikotarpis Nuo 2019 m. lapkričio 4 d. iki 2020 m. kovo 31 d.
Bendra vietos projekto vertė, Eur 69 829,10 Eur su PVM
Paramos suma, Eur 40 397,00 Eur be PVM iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų
Paramos lyginamoji dalis, proc. 70 proc.
Projekto įgyvendinimo vieta Švenčionėlių g. 44-1, Trūdų k., Švenčionėlių sen., Švenčionių r. sav.

Projekto tikslas – ne žemės ūkio verslo plėtra, įmonės konkurencingumo ir našumo didinimas, modernizuojant statybos darbų paslaugų teikimą.

Projekto uždaviniai:

  1. įsigyti naują techniką ir priedus, kurie būtini verslo plėtrai:

1.1. daugiafunkcinis universalus krautuvas su priedais – gręžimo įranga ir maišymo kaušas;

  1. sukurti operatoriaus etatą ir įdarbinti 1 jauną (iki 40 m.) VVG teritorijos kaimo gyventoją.

Pasiektas rezultatas: įsigytas daugiafunkcinis universalus krautuvas su priedais: gręžimo įranga ir maišymo kaušu. Su įsigyta  technika teikiamos kokybiškesnės paslaugas statybų srityje, t.y,  krautuvo pagalba atliekami statybinių medžiagų, statybinių atliekų pakrovimo ir iškrovimo darbai, gręžtinių polių įrengimas netradiciniu būdu, kas padeda sutaupyti laiko, tuo pačiu padidėja darbo našumas.

Projekto įgyvendinimo metu sukurtas operatoriaus etatas ir įdarbintas vienas jaunas (iki 40 metų) VVG teritorijos kaimo gyventojas.