UAB „PORESTA LT“ MODERNIZAVIMAS IR PASLAUGŲ PLĖTRA

UAB „PORESTA LT“ MODERNIZAVIMAS IR PASLAUGŲ PLĖTRA

Projekto Nr. ŠVEN-LEADER-6A-D-7-3-2018

Projekto vykdytojas UAB „Poresta LT“
VPS prioritetas „Vietos gyventojų gyvenimo kokybės gerinimas, skatinant ekonominę plėtrą, verslo ir darbo vietų kūrimą“
VPS priemonė / veiklos sritis „Ūkio ir verslo plėtra“ (LEADER-19.2-6) / „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (LEADER-19.2-6.4)
Vietos projekto įgyvendinimo laikotarpis Nuo 2019 m. liepos 22 d. iki 2020 m. birželio 30 d.
Bendra vietos projekto vertė, Eur 70 009,24 Eur su PVM
Paramos suma, Eur 40 501,00 Eur be PVM iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų
Paramos lyginamoji dalis, proc. 70 proc.
Projekto įgyvendinimo vieta Šlaito g. 21, Pabradės sen., Pabradės m., Švenčionių r. sav.

Projekto tikslas – išplėsti labai mažos įmonės veiklą, padidinti bendrovės darbo našumą ir apyvartą, prisidėti prie darbo vietų kūrimo.

Projekto uždaviniai:

  1. Įsigyti naują, modernią techniką ir įrangą, kuri būtina verslo plėtrai:

1.1. poliuretano purškimo įranga su priedais;

1.2. įrengimų komplektas (mobilus kompresorius, sausintuvas);

1.3. automobilis (krovininis furgonas).

  1. Sukurti 1 darbo vietą.

Pasiektas rezultatas: įsigyta nauja technika ir įranga – automobilis (krovininis furgonas), poliuretano purškimo įranga su priedais ir įrengimų komplektas (mobilus kompresorius, sausintuvas).

Automobilis padėjo išspręsti įrangos ir įrenginių pervežimą į statybos objektą (poliuretano purškimo įranga įmontuota į automobilį), statybinių medžiagų pristatymą užsakovui. Poliuretano purškimo įranga su priedais bei įrengimų komplektas (mobilus kompresorius, sausintuvas) suteikė galimybę plėsti paslaugų spektrą, atlikti laiku ir kokybiškai pagrindinius bei būtiniausius statybos darbus.

Projekto įgyvendinimo metu sukurta 1 nauja darbo vieta kaimo gyventojui iki 40 metų amžiaus.