UAB „KERATUS“ VERSLO PLĖTRA

UAB „KERATUS“ VERSLO PLĖTRA

Projekto Nr. ŠVEN-LEADER-6A-D-11-4-2020

Projekto vykdytojas UAB „Keratus“
VPS prioritetas „Vietos gyventojų gyvenimo kokybės gerinimas, skatinant ekonominę plėtrą, verslo ir darbo vietų kūrimą“
VPS priemonė /veiklos sritis „Ūkio ir verslo plėtra“/ „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (LEADER-19.2-6.4)
Vietos projekto įgyvendinimo laikotarpis Nuo 2020 m. liepos 22 d. iki 2020 m. lapkričio 30 d.
Bendra vietos projekto vertė, Eur 93 775,00 Eur su PVM
Paramos suma, Eur 49 817,00 Eur be PVM iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų
Paramos lyginamoji dalis, proc. 64,28 proc.
Projekto įgyvendinimo vieta Švenčionėlių g. 35, Senos Pašaminės k.,  Švenčionėlių sen., Švenčionių r. sav.

Projekto tikslas – sudaryti sąlygas kompleksinių inžinerinių statinių statybos veiklos plėtrai.

Projekto uždaviniai:

  1. kasimo įrangos(ekskavatorinis krautuvas) įsigijimas;
  2. grunto pramušimo įrangos įsigijimas.

Pasiektas rezultatas: įmonės veikla – specializuota projektavimo veikla. Projektuojant inžinierinius tinklus, pastebėta, kad užsakovai nori, kad ta pati įmonė atliktų ir statybos darbus (t.y. nori pirkti bendrą paslaugų paketą ir taip užsitikrinti darbų kokybę ir kokybišką garantiją darbams). Atsižvelgiant į rinkos poreikį, projekto vykdytojas įsigijo būtiną įrangą inžinierinių statinių statybai – kasimo įrangą (ekskavatorinį krautuvą) ir grunto paruošimo įrangą. Su nauja įranga darbai atliekami sparčiai, kokybiškai, o klientams pasiūlyta nauja kompleksinė (inovatyvi) paslauga – projektavimas + inžinierinių statinių statyba. Paslauga inovatyvi tuo, kad apjungiama projektavimo ir inžinierinių tinklų statybos (žemės kasimo) paslauga. Tai užsakovui atpigina projektą ir užtikrina aukštą paslaugų kokybę. Įdarbinti du asmenys (sukurtos 2 darbo vietos etatai) jauniems asmenims iki 40 metų. Inžinierinių statinių statybos veiklą vykdo naujai įdarbinti darbuotojai: operatorius ir montuotojas. Darbai vykdomi su kasimo įranga ir grunto pramušimo įranga.