UAB „AVYGA LT“ VERSLO PLĖTRA

UAB „AVYGA LT“ VERSLO PLĖTRA

Projekto Nr. ŠVEN-LEADER-6A-D-19-4-2021

Projekto vykdytojas UAB „Avyga LT“
VPS prioritetas „Vietos gyventojų gyvenimo kokybės gerinimas, skatinant ekonominę plėtrą, verslo ir darbo vietų kūrimą“
VPS priemonė /veiklos sritis „Ūkio ir verslo plėtra“/ „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (LEADER-19.2-6.4)
Vietos projekto įgyvendinimo laikotarpis Nuo 2021 m. rugsėjo 30 d. iki 2022 m. balandžio 1 d.
Bendra vietos projekto vertė, Eur 79 572,02 Eur su PVM
Paramos suma, Eur 46 033,40 Eur be PVM iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų
Paramos lyginamoji dalis, proc. 70 proc.
Projekto įgyvendinimo vieta Vilniaus g. 130, Švenčionėliai, Švenčionėlių sen., Švenčionių r. sav.

Projekto tikslas – skatinti skalbimo ir sauso valymo paslaugų plėtrą, sudarant geresnes sąlygas aptarnauti fizinius, juridinius asmenis bei viešojo sektoriaus subjektus.

Projekto uždaviniai:

1.įsigyti skalbimo ir valymo paslaugoms skirtą įrangą;

  1. įsigyti N kategorijos, N1 klasės motorinę transporto priemonę skalbiniams (kroviniams) vežti.

Pasiektas rezultatas: Projekto metu įsigyta įrangą (dujinio kaitinimo įrenginys – dujinis kalandras 1 vnt., džiovinimo mašina 2 vnt., lyginimo stalas) ir transporto priemonė, reikalinga projekte numatytoms veikloms vykdyti. Bus sukurtos 2 darbo vietos (etatai) iki 40 m. amžiaus (imtinai) šioms pareigybėms: skalbėjas (-a) ir vairuotojas (-a). Skalbėjas (-a) dirbs su nauja įsigyta skalbimo ir lyginimo įranga, vairuotojas – su nauju lengvuoju krovininiu automobiliu.

Pagerėjo skalbyklos teikiamų paslaugų technologinis procesas:

– dvigubai pakilo našumas (elektrinis lyginimo volas per 1 val. išlygina 30 kg skalbinių išdžiovintų iki 70 proc. drėgnumo, o tuo tarpu projekto metu įsigytas dujinis volas per 1 valandą išlygina 62 kg skalbinių iki 50 proc. drėgnumo). Šiuo metu naudojamos elektrinės džiovyklės per valandą išdžiovina 30 kg skalbinių iki 70 proc. drėgnumo, tuo tarpu įgyvendinus projektą, išdžiovintų skalbinių kiekis išaugo iki 62 kg/val.;

– atsirado galimybė plėsti klientų ratą;

– išaugo konkurencingumas ir atsirado galimybė ženkliai pagerinti klientų aptarnavimą – pagreitėjo paslaugos atlikimo terminas ir vietoje 3 d. d. paslaugos suteikiamos per 2 d. d. Tai labai svarbu apgyvendinimo paslaugų teikėjams, ypač sezono metu bei viešojo sektoriaus užsakovams.