Nuo sausio 12 d. atnaujinamas Kvietimas Nr. 30

Švenčionių rajono vietos veiklos grupė „Švenčionių partnerystė“ informuoja, kad nuo 2024 m. sausio mėn. 12 d. iki 2024 m. sausio mėn. 31 d. įskaitytinai, yra atnaujinamas ir pratęsiamas Kvietimas Nr. 30 teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos“ (toliau – VPS) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra” veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER-19.2.-6.2.

Patikslinto Kvietimo sąlygas rasite čia KVIETIMAS Nr.30

Informacija teikiama: Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ būstinėje adresu Stoties g. 4, Švenčionys; tel.: +370 671 86 418; +370 663 76 113; el. paštu: info@partneryste.org.