Kvietimas Nr. 30 (atnaujintas)

PASIBAIGĘS

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2023 m. gruodžio 4 d. 00 val. iki 2024 m. sausio 31 d. 12 val.

Švenčionių rajono vietos veiklos grupė „Švenčionių partnerystė“ kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal vietos plėtros strategijos „Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos“ (toliau – VPS) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra” veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER-19.2.- 6.2. 

Kvietimas teikti vietos projektus Nr. 30

Kvietimas teikti vietos projektus Nr. 30 (atnaujintas nuo sausio 12d. iki sausio 31 d.)

30 Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas dokumentacija:

FSA verslo pradžiai

FSA verslo pradžiai (atnaujintas nuo sausio 12d. iki sausio 31 d.)

Priedai:

1priedas VP paraiskos forma

2 priedas Verslo plano forma

3 priedas SVV statuso deklaracija

4 priedas Vienos įmonės deklaracija

5 priedas Įmones vadovo sutikimas

6 priedas Pareiškėjo akcininko sutikimas

7 priedas Pareiškėjo sutuoktinio sutikimas