UAB „SUNVERTERIS 2“ VERSLO KŪRIMAS

UAB „SUNVERTERIS 2“ VERSLO KŪRIMAS “

Projekto Nr. ŠVEN-LEADER-6A-D-15-1-2020

Projekto vykdytojas Uždaroji akcinė bendrovė „Sunverteris 2“
VPS prioritetas „Vietos gyventojų gyvenimo kokybės gerinimas, skatinant ekonominę plėtrą, verslo ir darbo vietų kūrimą“
VPS priemonė /veiklos sritis „Ūkio ir verslo plėtra“/ „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ (LEADER-19.2-6.2)
Vietos projekto įgyvendinimo laikotarpis Nuo 2021 m. vasario 22 d. iki 2022 m. rugpjūčio 31 d.
Bendra vietos projekto vertė, Eur 68 276,19 Eur su PVM
Paramos suma, Eur 39 717,00 Eur be PVM iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų
Paramos lyginamoji dalis, proc. 70 proc.
Projekto įgyvendinimo vieta Lauko g. 47 B dalis, Švenčionėliai, Švenčionių r. sav.

Projekto tikslas – įkurti bekontaktės savitarnos plovyklą, įsigyjant būtiną įrangą, ir  teikti naujas paslaugas VVG teritorijoje, sukurti naujas darbo vietas“.

 Projekto uždaviniai:

  1. įsigyti būtiną įrangą bekontaktės savitarnos plovyklos įrengimui ir verslo materialinės bazės kūrimui;
  2. užtikrinti efektyvų įrangos panaudojimą teikiant naujas bekontaktės savitarnos plovyklos paslaugas VVG teritorijoje;
  3. sukurti dvi naujas darbo vietas.

Pasiektas  rezultatas: Pradėta vykdyti nauja bekontaktės savitarnos plovyklos paslaugų veikla. UAB „Sunverteris 2“ savo lėšomis pastatė stoginę, kurioje įrengta bekontaktė savitarnos plovykla. Plovykloje įrengti du automatinio valdymo boksai, į kuriuos įvažiavęs klientas savarankiškai pasirenka plovimo programą, apmoka už paslaugą ir pats nusiplauna automobilį. Darbinė veikla pradėta su minimalia plovimo programų apimtimi, perspektyvoje jų skaičių numatoma didinti.  Esant didesnei paklausai yra galimybė plėsti ir boksų skaičių. Įrenginėjant  plovyklą yra užtikrinti aplinkosauginiai reikalavimai, įrengti nuotekų gręžiniai.

Sukurtos dvi naujos darbo vietos (2 etatai), įdarbinti po pilną etatą du mašinų plovimo darbų vykdytojai, kurie atlieka visas plovyklos aptarnavimo funkcijas.