„UAB „MAŽASIS MODELIS“ PLĖTRA“

1.2. Vietos projekto partneris (-iai): Vietos projektas teikiamas be partnerių
1.3. Vietos projekto pavadinimas „UAB „Mažasis modelis“ plėtra“
1.4. Vietos plėtros strategijos prioritetas, priemonė / veiklos sritis VPS I prioritetas „Vietos gyventojų gyvenimo kokybės gerinimas, skatinant ekonominę plėtrą, verslo ir darbo vietų kūrimą“ priemonė „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“
1.5. Pagal priemonę / priemonės veiklos sritį remiama veikla Ne žemės ūkio veiklai plėtoti

C 32.40.30 Medinių žaislų gamyba

1.6. Vietos projekte numatyta veikla pelno
1.7. Vietos projekto įgyvendinimo vieta Švenčionių r. Pabradės sen. Merionių II k.1
1.8. Bendra vietos projekto vertė su PVM, Eur 63 889,21
1.9. Bendra vietos projekto vertė be PVM, Eur  52 801,00
1.10. Prašoma paramos suma, Eur 36 960,70

Projekto tikslas – įmonės veiklos plėtra, pajėgumų didinimas, veiklų įvairinimas. Šiuo projektu siekiama pradėti naują veiklą, t.y. medinių žaislų gamybą, gauti iš naujos veiklos pajamų.

Projekto uždaviniai: 1.įsigyti įrangą; 2.įdarbinti asmenis, kurie dirbs su įranga; 3.apdrausti įrangą; 4.apmokyti darbuotojus dirbti su įranga.

Pasiektas rezultatas: Projekto įgyvendinimo metu įsigyta įranga:

– UV spausdintuvas. Pagrindinė gamybos žaliava beržinė fanera, neapdorota ir nelaminuota. Ant tokio paviršiaus vienintelis būdas užnešti spaudą yra UV spaudos technologija, kuri leidžia foto kokybės spaudą atspausti ant medinių kietų paviršių. Kadangi pagrindinis produktas yra mediniai žaislai vaikams nuo 1 iki 5 m. amžiaus, todėl svarbu, jog gaminami žaislai su spauda atitiktų EN713 Žaislų saugumo direktyvą. UV spaudoje naudojami rašalai atitinka šią direktyvą.

– Lazerinio pjovimo ir graviravimo staklės. Pasirinkta lazerinio pjovimo technologija, kadangi pjūvis yra švarus, nebereikia jo papildomai šveisti ir apdoroti. Darbinė zona pasirinkta maksimali tam, kad galėtų viena pjovimo operacija išpjauti kuo daugiau atspausdintų detalių.

– Stalo lazerinė graviravimo mašina. Ji profesionaliai, saugiai, greitai išgraviruos individualius užrašus, nuotraukas ant pagamintų medinių žaislų, jų priedų.

Pradėta vykdyti nauja veikla – medinių žaislų gamyba vaikams nuo 1 iki 5 m. amžiaus ir sukurtos 2 naujos darbo vietos, įdarbinti du įrangos operatoriai.