ŠVENČIONIŲ RAJONO KULTŪROS SAVITUMO IR UNIKALUMO ATSKLEIDIMAS IR IŠSAUGOJIMAS (Sirvėtos regioninio parko direkcija)

„ŠVENČIONIŲ RAJONO KULTŪROS SAVITUMO IR UNIKALUMO ATSKLEIDIMAS IR IŠSAUGOJIMAS“

Projekto Nr. ŠVEN-LEADER-6b-kV-10-9-2019

Projekto vykdytojas Sirvėtos regioninio parko direkcija, BĮ
Projekto partneris BĮ Švenčionių verslo ir turizmo informacijos centras
VPS prioritetas VPS prioritetas „Socialinės ir ekonominės veiklos plėtra, skatinant bendruomeniškumą, mažinant socialinę atskirtį“
VPS priemonė ir veiklos sritis VPS priemonė „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (LEADER-SAVA-4),

veiklos sritis „Parama informacinės medžiagos kaupimui, sisteminimui ir leidybai krašto kultūriniam savitumui išsaugoti“ (LEADER-SAVA-4.1)

Vietos projekto įgyvendinimo laikotarpis Nuo 2019 m. gruodžio 2 d. iki 2020 m. gruodžio 30d.
Bendra vietos projekto vertė, Eur 9 922,00 Eur su PVM
Paramos suma, Eur 9 426,00 Eur su PVM iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų
Paramos lyginamoji dalis, proc. 95 proc.

Projekto tikslas – išsaugoti ir atskleisti rajono savitumą, leidinių pagalba skiriant didesnį dėmesį turizmo informacinėmis paslaugoms ir rinkodarai.

Projekto uždaviniai:

  1. Susisteminti ir surinkti medžiagą leidiniui „Gidas po Švenčionių rajoną“ ir leidiniui „Gamtoje“.
  2. Išleisti leidinį „Gidas po Švenčionių rajoną“ ir leidinį „Gamtoje“.

Pasiektas rezultatas: Sirvėtos regioninio parko direkcija kartu su Švenčionių verslo ir turizmo centru išleido naujus leidinius – „Gidas po Švenčionių rajoną” (1000 vnt.), kuriame atskirai kišenėlėje yra rajono žemėlapis su lankytinomis vietomis, bei „Gamtoje”(1000 vnt.), kur pateikiama informacija apie Sirvėtos regioninio parko išskirtines lankytinas vietoves bei kultūros paveldo objektus. Išleisti leidiniai užpildys dabartinę informacinės medžiagos spragą apie atnaujintus ir naujai įrengtus lankytinus objektus bei vietoves. Leidiniuose pateikta  koncentruota informacija apie svarbiausius rajono turizmo išteklius, tokiu būdu palengvinant ir skatinant keliavimą, kuris, dėka leidinių, yra paprastesnis ir aiškesnis. Leidiniai parengti dviem kalbomis – lietuviškai ir angliškai.