„SMULKAUS VERSLO PRADŽIA ŠVENČIONIŲ RAJONE“ (Milda Petkevičienė)

SMULKAUS VERSLO PRADŽIA ŠVENČIONIŲ RAJONE

Projekto Nr. ŠVEN-LEADER-6A-D-11-7-2020

Projekto vykdytojas Milda Petkevičienė
VPS prioritetas „Vietos gyventojų gyvenimo kokybės gerinimas, skatinant ekonominę plėtrą, verslo ir darbo vietų kūrimą“
VPS priemonė /veiklos sritis „Ūkio ir verslo plėtra“/ „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ (LEADER-19.2-6.2)
Vietos projekto įgyvendinimo laikotarpis Nuo 2020 m. rugpjūčio 19 d. iki 2022 m. balandžio 28d.
Bendra vietos projekto vertė, Eur 117 203,00 Eur su PVM
Paramos suma, Eur 49 361,00 Eur be PVM iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų
Paramos lyginamoji dalis, proc. 50,76 proc.
Projekto įgyvendinimo vieta Antaviešės vs 1, Antaviešė, Švenčionėlių seniūnija, Švenčionių r. sav.

Projekto tikslas – sukurti naują verslą Švenčionių rajono VVG teritorijoje, pradedant vykdyti kultūrinio švietimo veiklas.

Projekto uždaviniai:

  1. pastatyti pagalbinio ūkio pastatą-kūrybines dirbtuves;
  2. sukurti darbo vietą ir pradėti vykdyti veiklas.

Pasiektas rezultatas: Projekto įgyvendinimo metu Labanoro regioniniame parke Peršokšnos kraštovaizdžio draustinio teritorijoje pastatytas  pagalbinis ūkinis pastatas – kūrybinės dirbtuvės (131,07 m2 ploto), vieno aukšto, kurio architektūra atitinka tradicinę Rytų Lietuvos architektūrą (sukurta autentiška aplinka). Sienos – medžio karkaso su molio ir šiaudų užpilu. Stogas dvišlaitis. Stogo danga – medinės skiedros (malksnos).

Pastate – kūrybinėse dirbtuvėse įrengta pagrindinė kūrybinių dirbtuvių patalpa – salė (77,58 m2 ploto), kurioje vyksta edukaciniai užsiėmimai – moterų dainavimo ratai, muzikiniai užsiėmimai su vaikais  ir suaugusiais, įžanga į kūrybines dirbtuves bei kūrybinių dirbtuvių apibendrinimai. Kitoje patalpoje (10,76 m2) džiovinamas bei laikomas kanapių pluoštas. Taip pat įrengtas sanitarinis mazgas (7,96 m2) bei virtuvė (8,10 m2) arbatos gaminimui, kuria bus vaišinami dalyviai. Pastogėje įrengta įrankių ir instrumentų patalpa (9,01 m2) laikyti tradicinius muzikinius instrumentus (pvz. būgnai, kanklės), su kanapių kūrybinėmis dirbtuvėmis susijusi įranga (senoviniai mintuvai, senovinės medinės bei metalinės šukos). Pastogėje, kitoje patalpoje (9,01 m2) įrengtos juostų audimo kūrybinės dirbtuvės.

Kūrybinėse dirbtuvėse vykdoma kultūrinio švietimo (EVRK kodas 85.52) veiklos, sukurta 1 darbo vieta, pagal individualios veiklos pažymą.