Kvietimas nr.5 teikti vietos projektų paraiškas

eeilinio valdybos posėdžio protokolas Nr. 2 

Kvietimo Nr. 5 teikti vietos projektų paraiškas pagal Vietos plėtros 2009 – 2014 metų strategiją dokumentai:

Dokumento pavadinimas

Nuoroda parsisiuntimui

   

Vietos plėtros strategija

 
Kvietimas Nr. 5 teikti paraišką Kvietimas
Vidaus tvarkos aprašas Vidaus tvarkos aprašas

Priedai

Mokėjimo prašymų forma MP forma (aktuali redakcija)
   

I prioritetas

 

Parama verslo kūrimui ir plėtrai (mažai įmonei)

 
Specialiosios taisyklės pareiškėjams PVKP taisyklės
Specialiųjų taisyklių 1 priedas (remiamų veiklos rūšių sąrašas) PVKP taisyklių 1 priedas
Specialiųjų taisyklių 2 priedas (neremiamų veiklos rūšių sąrašas) PVKP taisyklių 2 priedas
Tipinis verslo plano forma 5 priedas PVKP taisyklių 5 priedas
Vietos projekto paraiškos forma 4 priedas PVKP paraiškos forma
Projekto ataskaitų formos 7 ir 8 priedai Projekto įgyvendinimo galutinės ataskaitos forma

Užbaigto projekto metinės ataskaitos forma

Projekto vykdymo sutarties forma 6 priedas Projekto vykdymo sutartis
   

Parama verslo kūrimui ir plėtrai (kaimo gyventojui)

 
Supaprastintos specialiosios taisyklės pareiškėjams PVKP taisyklės
Supaprastintų specialiųjų taisyklių 1 priedas (remiamų veiklos rūšių sąrašas) PVKP taisyklių 1 priedas
Supaprastintų specialiųjų taisyklių 2 priedas (neremiamų veiklos rūšių sąrašas) PVKP taisyklių 2 priedas
Vietos projekto paraiškos forma 3 priedas PVKP paraiškos forma
Projekto ataskaitų formos 7 ir 8 priedai Projekto įgyvendinimo galutinės ataskaitos forma

Užbaigto projekto metinės ataskaitos forma

   
Kaimo turizmo veiklos skatinimas  
Supaprastintosios specialiosios taisyklės pareiškėjams KTVS taisyklės
Vietos projekto paraiškos forma (1 priedas) KTVS paraiškos forma
Projekto ataskaitų formos 2 ir 3 priedai Projekto įgyvendinimo galutinės ataskaitos forma

Užbaigto projekto metinės ataskaitos forma

 

Administracinės atitikties vertinimo reikalavimus atitikusios Kvietimo Nr. 4 vietos projektų paraiškos: (sąrašas )

Tinkamumo skirti lėšas vertinimo reikalavimus atitikusių vietos projektų paraiškų sąrašas Nr. 1 (sąrašas )

Vietos projektų atrankos posėdžio protokolas Nr. 1 (protokolas)