Kvietimas nr.4 teikti vietos projektų paraiškas

VVG valdybos posėdžio protokolas 2014-02-28 Nr. 4: 

Kvietimo Nr. 4 teikti vietos projektų paraiškas pagal Vietos plėtros 2009 – 2014 metų strategiją dokumentai:

Dokumento pavadinimas

Nuoroda parsisiuntimui

   

Vietos plėtros strategija

 
Kvietimas Nr. 4 teikti paraišką Kvietimas
Vidaus tvarkos aprašas Vidaus tvarkos aprašas

Priedai

Mokėjimo prašymų forma, visoms priemonėms MP forma (aktuali redakcija)
   

I prioritetas

 

Parama verslo kūrimui ir plėtrai (mažai įmonei)

 
Specialiosios taisyklės pareiškėjams PVKP taisyklės
Specialiųjų taisyklių 1 priedas (remiamų veiklos rūšių sąrašas) PVKP taisyklių 1 priedas
Specialiųjų taisyklių 2 priedas (neremiamų veiklos rūšių sąrašas) PVKP taisyklių 2 priedas
Tipinis verslo plano forma 3 priedas PVKP taisyklių 3 priedas
Vietos projekto paraiškos forma 4 priedas PVKP paraiškos forma
Projekto ataskaitos forma 5 priedas Projekto ataskaitos forma
Projekto vykdymo sutarties forma 6 priedas Projekto vykdymo sutartis
   

Parama verslo kūrimui ir plėtrai (kaimo gyventojui)

 
Supaprastintos specialiosios taisyklės pareiškėjams PVKP taisyklės
Supaprastintų specialiųjų taisyklių 1 priedas (remiamų veiklos rūšių sąrašas) PVKP taisyklių 1 priedas
Supaprastintų specialiųjų taisyklių 2 priedas (neremiamų veiklos rūšių sąrašas) PVKP taisyklių 2 priedas
Vietos projekto paraiškos forma 3 priedas PVKP paraiškos forma
Projekto ataskaitos forma 4 priedas Ataskaitos forma
   
Kaimo turizmo veiklos skatinimas  
Supaprastintosios specialiosios taisyklės pareiškėjams KTVS taisyklės
Vietos projekto paraiškos forma (1 priedas) KTVS paraiškos forma
Projekto įgyvendinimo ataskaitos forma (2 priedas) Ataskaitos forma

VVG teritorijos atnaujinimas ir plėtra siekiant gerinti gyventojų gyvenimo kokybę (II prioritetas)

 

 

Specialiosios taisyklės pareiškėjams VVG TAP taisyklės
Vietos projekto paraiškos forma (1 priedas) VVG TAP paraiškos forma
Nemokamo savanoriško darbo laiko apskaitos lentelės forma (4 priedas) VVG TAP lentelės forma
Vietos projekto vykdymo sutarties forma (2 priedas) Projekto sutarties forma
Bendradarbiavimo sutarties forma (3 priedas) Bendradarbiavimo sutarties forma
Vietos projekto įgyvendinimo ataskaitos forma (5 priedas)

 

Užbaigto vietos projekto ataskaitos forma (6 priedas)

Vietos projekto įgyvendinimo ataskaitos forma

 

Užbaigto projekto įgyvendinimo ataskaitos forma

 

 

Administracinės atitikties vertinimo reikalavimus atitikusios Kvietimo Nr. 4 vietos projektų paraiškos: (sąrašas)

Tinkamumo skirti lėšas vertinimo reikalavimus atitikusių vietos projektų paraiškų sąrašas Nr. 1 (sąrašas)

Tinkamumo skirti lėšas vertinimo reikalavimus atitikusių vietos projektų paraiškų sąrašas Nr. 2 (sąrašas)

Naudos ir kokybės vertinimo reikalavimus atitikusių vietos projektų paraiškų sąrašas (sąrašas)

Vietos projektų atrankos posėdžio protokolas Nr. 2 (protokolas)

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie ŽŪM direktoriaus 2014 m. balandžio 7 d. įsakymas Nr. BR1-252 „Dėl Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ sprendimo dėl lėšų vietos projektams įgyvendinti skyrimo patvirtinimo“ (įsakymas)

Vietos projektų atrankos posėdžio protokolas Nr. 3 (protokolas)

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie ŽŪM direktoriaus 2014 m. gegužės 16 d. įsakymas Nr. BR1-321 „Dėl Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ sprendimo dėl lėšų vietos projektams įgyvendinti“ (įsakymas)