VVGT visuotinis narių susirinkimas

2019 m. balandžio 25 dieną Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ administravimo vadovė Violeta Guobytė  dalyvavo vietos veiklos grupių ataskaitiniame (toliau – VVGT) visuotiniame narių susirinkime, kuris vyko Raseinių r. Palukščio davo Rokynės sodyboje. Jo metu buvo patvirtintos veiklos ir finansinės ataskaitos, aptarta LEADER Lietuva interneto svetainės atnaujinimo gairės, kiti svarbūs klausimai. VVGT veiklos koordinavimo kokybės gerinimui po intensyvių diskusijų nuspręsta padidinti nario mokestį iki 300 Eur. Diskutuota apie vietos plėtros strategijų administravimo ypatumus ir pažangos vertinimą. Po ilgų diskusijų salėje, toliau vyko komandos stiprinimo užsiėmimai lauke.