Visuotiniame narių susirinkime patvirtinta vietos plėtros strategija

2023-05-25 įvyko Švenčionių r. vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ visuotinis narių susirinkimas. Susirinkime buvo patvirtinta „Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ teritorijos 2023–2027 m. vietos plėtros strategija“. Naujo laikotarpio strategija yra teminė, pasirinkta ir pagrįsta indentifikuotais teritorijos poreikiais ir specifika – „Geriausias vietos išteklių panaudojimas rekreaciniam turizmui vystyti Švenčionių rajone“. Svarbu, kad strategijos tikslai, priemonės, pasiekimo rezultatai, pokyčiai turės atsispindėti ir būsimuose projektuose. Strategija iki gegužės 31 d. bus pateikta vertintojams. Su „Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ teritorijos 2023–2027 m. vietos plėtros strategija“  galite susipažinti ČIA