Projektų atrankos komiteto posėdis

2023-11-06 Organizuojamas Projektų atrankos komiteto posėdis dėl 29 kvietimui pagal VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“, kodas „LEADER-19.2.-6.2“ pateiktų projektų kokybės vertinimo rezultatų tvirtinimo. Posėdis vyks 2023 m. lapkričio 6 d., 15 val., nuotoliniu būdu, naudojant Microsoft Teams programą.

DARBOTVARKĖ:

  1. Dėl Kvietimo Nr. 29 VP paraiškų atrankos vertinimo rezultatų suvestinės svarstymo.
  2. 2. Dėl Pauliaus Židoveinio, vietos projekto „Kavos savitarnos paslaugos Švenčionių rajone“ pagal VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ (vietos projekto paraiškos atpažinties (registravimo) kodas Nr. ŠVEN-LEADER-6A-D-29-1- 2023).

Posėdžio medžiaga visiems komiteto nariams/nariams stebėtojams siunčiama elektroniniu paštu.