PATVIRTINTA „Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ teritorijos 2023–2027 m. vietos plėtros strategija“

Pranešame, kad 2023 m. spalio 11 d. LR Žemės ūkio ministerijos projektų atrankos komitetas patvirtino Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ vietos plėtros strategiją Nr. 20VS-PV-23-1-01827-PR001 „Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ teritorijos 2023–2027 m. vietos plėtros strategija“.

VPS tema – „Geriausias vietos išteklių panaudojimas rekreaciniam turizmui vystyti Švenčionių rajone“

Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo laikotarpis nuo 2023 m. iki 2027 m

 „Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ teritorijos 2023–2027 m. vietos plėtros strategija“

Plėtojant VPS temą buvo remtasi vietos gyventojų nuomone, kurie prie pagrindinių paslaugų, kurių labiausiai trūksta VVG teritorijoje priskyrė sveikatinimo, buitines ir transporto paslaugas. Jų nuomone kaimo vietovėse galėtų būti įkurtos dienos, laisvalaikio ir pramogų, jaunimo centrai, sveikatos namai, žemės ūkio ir maisto produktų parduotuvės ir turgeliai, vandens terapijos, turizmo ir rekreacijos paslaugų įmonės. Veikiančios bendruomenės galėtų imtis organizuoti pavėžėjimo paslaugų teikimo, gamtos gėrybių, vaistažolių rinkimo, džiovinimo ir pardavimo, kulinarinio paveldo produktų ir amatų gaminių gamybos, pardavimo, įvairių paslaugų turistams (apgyvendinimo, maitinimo, edukacinių programų ir gido) teikimo. Reikėtų skatinti kurti tiek stacionarias, tiek mobilias paslaugas, ugdyti verslumą, stiprinti bendruomeniškumą, kurti saugią gyvenamąją aplinką įtraukiant jaunimą.